W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Zarządzenia

XML
zarządzenie nr: 4/2023
zarządzenie nr 4/2023
wydane przez Rektora
z dnia
uchyla/traci moc zasad monitorowania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku karier zawodowych absolwentów studiów wyższych
zarządzenie nr: 3/2023
zarządzenie nr 3/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie krajowych podróży służbowych oraz innych krajowych wyjazdów pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 93/2022,
zarządzenie nr: 2/2023
zarządzenie nr 2/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad i trybu udzielania zgody na wyjazdy krajowe studentów i doktorantów
uchyla/traci moc 13/14,
zarządzenie nr: 1/2023
zarządzenie nr 1/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie odpłatności za miejsce w Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
uchyla/traci moc 41/2022,
zarządzenie nr: 1/2023
zarządzenie nr 1/2023
wydane przez Kanclerza
z dnia
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych będących na stanie Działu Płac Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zarządzenie nr: 126/2022
zarządzenie nr 126/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym
uchyla/traci moc 30/2020,
zarządzenie nr: 125/2022
zarządzenie nr 125/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny wniosków w ramach Konkursu na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w Zespołach badawczych w 2023 roku, pod kierownictwem pracownika UMB zaliczonego do liczby N, przyznawanych w trybie konkursu
zarządzenie nr: 124/2022
zarządzenie nr 124/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia zasad i kryteriów przyznawania dodatku naukowego pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w roku 2023
zarządzenie nr: 123/2022
zarządzenie nr 123/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, ich odpisów w języku polskim, w językach obcych i suplementów do dyplomów
uchyla/traci moc 26/2020,
zarządzenie nr: 122/2022
zarządzenie nr 122/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok
zarządzenie nr: 121/2022
zarządzenie nr 121/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2023 rok
zarządzenie nr: 120/2022
zarządzenie nr 120/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 79/2022,
zarządzenie nr: 11/2022
zarządzenie nr 11/2022
wydane przez Kanclerza
z dnia
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji pomieszczeń i majątku przekazanego przez Uniwersytet Medyczny na rzecz Lecznicy Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o. o.
zarządzenie nr: 119/2022
zarządzenie nr 119/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Doskonałości Dydaktycznej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zarządzenie nr: 118/2022
zarządzenie nr 118/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wygaszenia studiów prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zarządzenie nr: 117/2022
zarządzenie nr 117/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia czasu pracy w 2023 roku
zarządzenie nr: 116/2022
zarządzenie nr 116/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi edukacyjne na kierunku Lekarskim prowadzonym w języku angielskim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024
zarządzenie nr: 115/2022
zarządzenie nr 115/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
uchyla/traci moc 32/2019,
zarządzenie nr: 112/2022
zarządzenie nr 112/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 97/2019,
zarządzenie nr: 114/2022
zarządzenie nr 114/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2022/2023
zarządzenie nr: 113/2022
zarządzenie nr 113/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie określenia założeń do planowanych kalkulacji kosztów kształcenia i ustalania opłat od studentów kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim
zarządzenie nr: 111/2022
zarządzenie nr 111/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora nr 77/2022 z dnia 13.09.2022 r.
zmieniające zarządzenie nr 77/2022,
zarządzenie nr: 110/2022
zarządzenie nr 110/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 16/2022,
zarządzenie nr: 109/2022
zarządzenie nr 109/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Zespołu do oceny ryzyka współpracy w ramach konsorcjum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z przedsiębiorcą w projektach B+R
zarządzenie nr: 108/2022
zarządzenie nr 108/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie nr 2021/41/B/NZ7/03716, pn. „Krótko- i długoterminowe skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza w Polsce Wschodniej” finansowanym ze środków NCN (konkurs OPUS 21)