W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Zarządzenia

XML
zarządzenie nr : 48/2024
zarządzenie nr 48/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia harmonogramu ramowego roku akademickiego 2024/2025 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zarządzenie nr : 47/2024
zarządzenie nr 47/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi edukacyjne dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025
zarządzenie nr : 46/2024
zarządzenie nr 46/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Zespołu Projektu pn. „Precision Medicine Education for Clinical Implementation and Science Excellence in Medical Training (PRECISEMED)”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 (Partnerstwa współpracy na rzecz szkolnictwa wyższego) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
zarządzenie nr : 45/2024
zarządzenie nr 45/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie określenia założeń do planowanych kalkulacji kosztów kształcenia i ustalania opłat od studentów
zarządzenie nr : 44/2024
zarządzenie nr 44/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 82/2022,
zarządzenie nr : 43/2024
zarządzenie nr 43/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia planu rzeczowo-finansowego na 2024 rok
zarządzenie nr : 42/2024
zarządzenie nr 42/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji Uczestników Studiów Podyplomowych „MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem” stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 29/2024 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem”
zmieniające zarządzenie nr 29/2024,
zarządzenie nr : 41/2024
zarządzenie nr 41/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie przekształcenia Laboratorium Metabolomiki i Laboratorium Proteomiki oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 129/2023 Rektora UMB z dnia 22.12.2023 r.
zmieniające zarządzenie nr 129/2023,
zarządzenie nr : 40/2024
zarządzenie nr 40/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie nr 2019/35/B/ST5/00572, pn. „Elektrokatalizatory węglowe z defektami strukturalnymi: otrzymywanie, charakterystyka i badanie zależności struktura-aktywność katalityczna” finansowanym ze środków NCN (konkurs OPUS 18)
zarządzenie nr : 39/2024
zarządzenie nr 39/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Zespołu projektu pn.: ,,od ADEPTA do LIDERA – program rozwoju kompetencji i kwalifikacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytetu 1 Umiejętności, Działania 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym
zarządzenie nr : 37/2024
zarządzenie nr 37/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie stwierdzanie zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statutem Uczelni Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zarządzenie nr : 36/2024
zarządzenie nr 36/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie stwierdzanie zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statutem Uczelni Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zarządzenie nr : 35/2024
zarządzenie nr 35/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora Nr 66/2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 66/2022,
zarządzenie nr : 34/2024
zarządzenie nr 34/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia zasad składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej oraz doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej, na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
uchyla/traci moc 123/2020, 26/2021,
zarządzenie nr : 2/2024
zarządzenie nr 2/2024
wydane przez Kanclerza
z dnia
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych będących na stanie Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zarządzenie nr : 33/2024
zarządzenie nr 33/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
uchyla/traci moc 48/2022,
zarządzenie nr : 32/2024
zarządzenie nr 32/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad tworzenia i likwidacji studiów podyplomowych oraz Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Uwagi Poprzednia regulacja: Uchwała nr Senatu nr 103/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 31.03.2022 r.
zarządzenie nr : 31/2024
zarządzenie nr 31/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
uchyla/traci moc 10/2023,
zarządzenie nr : 30/2024
zarządzenie nr 30/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Procedury zakupu sprzętu komputerowego ze środków subwencji w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
uchyla/traci moc 2/2021,
zarządzenie nr : 1/2024
zarządzenie nr 1/2024
wydane przez Kanclerza
z dnia
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych będących na stanie Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zarządzenie nr : 29/2024
zarządzenie nr 29/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem”
zarządzenie nr : 28/2024
zarządzenie nr 28/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Koordynatora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem i Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zarządzenie nr : 27/2024
zarządzenie nr 27/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 129/2023 Rektora UMB z dnia 22.12.2023 r.
zmieniające zarządzenie nr 129/2023,
zarządzenie nr : 26/2024
zarządzenie nr 26/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia planu rzeczowo-finansowego na 2024 rok
zarządzenie nr : 25/2024
zarządzenie nr 25/2024
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Polityki kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Uwagi Uchyla Zarządzenie Rektora nr 11/2011