W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Zarządzenia

XML
zarządzenie nr : 116/2023
zarządzenie nr 116/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie określenia założeń do planowanych kalkulacji kosztów kształcenia i ustalania opłat od studentów kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim
zarządzenie nr : 115/2023
zarządzenie nr 115/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad dofinansowania zakupu dostępu do platform edukacyjnych przygotowujących do Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku obowiązujący w roku akademickim 2023/2024
zarządzenie nr : 114/2023
zarządzenie nr 114/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. Równości Płci w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 144/2021,
zarządzenie nr : 113/2023
zarządzenie nr 113/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia czasu pracy w 2024 roku
zarządzenie nr : 112/223
zarządzenie nr 112/223
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wynagrodzenia przyznawanego za organizację i przeprowadzenie egzaminu weryfikującego efekty uczenia się oraz egzaminu nostryfikacyjnego w postępowaniach nostryfikacyjnych wszczętych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku 2023
zarządzenie nr : 111/2023
zarządzenie nr 111/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż
zarządzenie nr : 110/2023
zarządzenie nr 110/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Komitetu Sterującego Badaniem Klinicznym w projekcie pn. Randomizowane, kontrolowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające wpływ leczenia metforminą na funkcję endometrium u kobiet z rozpoznaną idiopatyczną niepłodnością, akronim METIN finansowanym przez Agencję Badań Medycznych
zarządzenie nr : 109/2023
zarządzenie nr 109/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowisko Scientist 1 (naukowiec w realizowanym projekcie badawczym) w projekcie JoinUs4Health finansowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020 (konkurs Science with and for Society H2020-SwafS-2020-1) pn. Join Us to Optimize Health Through Cohort Research (nr umowy o dofinansowanie: 101006518)
zarządzenie nr : 108/2023
zarządzenie nr 108/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Komisji ds. organizacji egzaminu OSCE (Objective Structured Clinical Examination)
zarządzenie nr : 107/2023
zarządzenie nr 107/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie Zarządzenie nr 107/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 18.10.2022 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
uchyla/traci moc 84/2022, 97/2022,
zarządzenie nr : 106/2023
zarządzenie nr 106/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie dodatku za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zarządzenie nr : 105/2023
zarządzenie nr 105/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie dodatku za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zarządzenie nr : 104/2023
zarządzenie nr 104/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie dodatku za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zarządzenie nr : 103/2023
zarządzenie nr 103/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania kierownika projektu pn. „Identyfikacja biomarkerów do monitorowania progresji zespołu progerii Hutchinsona Gilforda (Identification of biomarkers to monitor the progression of Hutchinson Gilford progeria syndrome)”
zarządzenie nr : 102/2023
zarządzenie nr 102/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 102/2022,
zarządzenie nr : 101/2023
zarządzenie nr 101/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie przyznania dodatku za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku biorącym udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2023/2024
zarządzenie nr : 100/2023
zarządzenie nr 100/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2023/2024
zarządzenie nr : 99/2023
zarządzenie nr 99/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Rady Doskonałości Dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zarządzenie nr : 9/2023
zarządzenie nr 9/2023
wydane przez Kanclerza
z dnia
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych będących na stanie Działu Konserwacji i Eksploatacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zarządzenie nr : 98/2023
zarządzenie nr 98/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie utworzenia Centrum Medycyny Cyfrowej i Pracowni Inżynierii Genomu i Indukowanej Komórki Macierzystej oraz wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 96/2023, 58/2019,
zarządzenie nr : 97/2023
zarządzenie nr 97/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji na niestacjonarne studia podyplomowe „Master of Business Administration w ochronie zdrowia” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rok akademicki 2023/2024
zmieniające zarządzenie nr 87/2023, 54/2023,
zarządzenie nr : 8/2023
zarządzenie nr 8/2023
wydane przez Kanclerza
z dnia
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej składników majątkowych będących na stanie Magazynu Sanitarnego Działu Konserwacji i Eksploatacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zarządzenie nr : 96/2023
zarządzenie nr 96/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie utworzenia Centrum Doskonałości Dydaktycznej oraz wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora nr 5/2023 z dnia 2.01.2023 r.
zmieniające zarządzenie nr 58/2019, 36/2023, 75/2023,
zarządzenie nr : 95/2023
zarządzenie nr 95/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Doktoranckiej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rok akademicki 2023/2024 rekomendującej przyznanie stypendiów doktoranckich
zarządzenie nr : 94/2023
zarządzenie nr 94/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie nr 2021/41/B/NZ7/03757, pn. „Nowe skojarzone terapie w leczeniu nadciśnienia płucnego ukierunkowane na blokowanie obwodowych receptorów kannabinoidowych CB1 plus hamowanie iNOS lub pobudzanie AMPK” finansowanym ze środków NCN (konkurs OPUS 21)
zmieniające zarządzenie nr 88/2023,