Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie 53/13
Załącznik - Regulamin DS
Załącznik 1 - Wniosek o przyznanie miejsca w DS
Załącznik 2 - Regulamin Rady Mieszkańców DS
Załącznik 3 - Regulamin wyborów do Rady Mieszkańców DS
Załącznik 4 - Umowa o korzystanie z DS
Załącznik 4a- Aneks do umowy
Załącznik 4b - Protokół przyjęcia pokoju