Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Rektora nr 77/2022
t.j. Regulamin Organizacyjny
zał 1 Schemat organizacyjny struktury zarządzania Uczelnią
zał 2 Wykaz jednostek organizacyjnych wydziałów
zał 3 Schemat organizacyjny administracji
zał 4 Symbolika jednostek organizacyjnych administracji
zał 5 Wykaz jednostek ogólnouczelnianych
Zarządzenie Rektora nr 77/2022
t.j. Regulamin Organizacyjny.pdf
zał 1 Schemat organizacyjny struktury zarządzania Uczelnią.pdf
zał 2 Wykaz jednostek organizacyjnych wydziałów.pdf
zał 3 Schemat organizacyjny administracji.pdf
zał 4 Symbolika jednostek organizacyjnych administracji.pdf
zał 5 Wykaz jednostek ogólnouczelnianych.pdf