W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Zarządzenia

XML
zarządzenie nr : 10/14
zarządzenie nr 10/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie szczegółowych warunków i zasad przenoszenia studentów z innych uczelni na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Status uchylone
Uwagi Obowiązujące:Zarządzenie Rektora nr 19/2015
zarządzenie nr : 9/14
zarządzenie nr 9/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany nazwy Działu Integracji Systemu Zarządzania wraz z Zespołem ds. Projektów Pomocowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na Dział Projektów Pomocowych oraz wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Status obowiązujące
Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 23.01.2014 r.
zarządzenie nr : 8/14
zarządzenie nr 8/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie indywidualnego rozliczenia obowiązku dydaktycznego nauczycieli akademickich UMB
zmieniające zarządzenie nr 50/13,
Status uchylone
Uwagi Obowiązujące:Zarządzenie Rektora nr 59/2016
zarządzenie nr : 7/14
zarządzenie nr 7/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany nazwy I Kliniki Nefrologii z Oddziałem Transplantacji i Pododdziałem Dializoterapii na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na I Klinikę Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ
Status obowiązujące
Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 23.01.2014 r.
zarządzenie nr : 6/14
zarządzenie nr 6/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku jednostki pn. „Dział Ekonomiczny”
Status obowiązujące
Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 23.01.2014r.
zarządzenie nr : 5/14
zarządzenie nr 5/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie przeprowadzenia kontroli dotyczącej  stanu ochrony  dokumentacji i informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie w Kancelarii Materiałów Niejawnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 4/14
zarządzenie nr 4/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wysokości stawek za ponadwymiarowe godziny dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Status uchylone
Uwagi Obowiązujące:Zarządzenie Rektora nr 65/2017
zarządzenie nr : 3/14
zarządzenie nr 3/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora Nr 43/12 w sprawie wysokości i zasad wynagrodzenia dla promotora w przewodzie doktorskim i recenzentów w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a także opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora
Status uchylone
Uwagi Obowiązujące:Zarządzenie Rektora nr 15/14
zarządzenie nr : 2/14
zarządzenie nr 2/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Status uchylone
Uwagi Obowiązujące:Zarządzenie Rektora nr 38/14
zarządzenie nr : 1/14
zarządzenie nr 1/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Biuro Karier” i „Regulaminu korzystania z usług agencji zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy”
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 84/13
zarządzenie nr 84/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie przeznaczenia w roku akademickim 2013/2014 dodatkowych środków pozabudżetowych uzyskanych z opłat od cudzoziemców na zwiększenie wynagrodzeń za nauczanie w języku angielskim.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 85/13
zarządzenie nr 85/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Zasad(Polityki) Rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 6/11,
Status uchylone
zarządzenie nr : 83/13
zarządzenie nr 83/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”
uchyla/traci moc 57/13,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 82/13
zarządzenie nr 82/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora Nr 43/12 w sprawie wysokości i zasad wynagrodzenia dla promotora w przewodzie doktorskim i recenzentów w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesor i recenzentów w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a także opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora
Status uchylone
zarządzenie nr : 81/13
zarządzenie nr 81/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Antyplagiatowego” w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Status obowiązujące
Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.
zarządzenie nr : 80/13
zarządzenie nr 80/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/13 Rektora UMB w sprawie wprowadzenia listy przedmiotów zawodowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Status uchylone
zarządzenie nr : 79/13
zarządzenie nr 79/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 38/13,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 78/13
zarządzenie nr 78/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia czasu pracy w 2014 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 77/13
zarządzenie nr 77/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie utworzenia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim jednostki naukowej p.n. Zakład Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 76/13
zarządzenie nr 76/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 65/13 Rektora UMB
Status obowiązujące