W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Zarządzenia

XML
zarządzenie nr : 29/14
zarządzenie nr 29/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 28/14
zarządzenie nr 28/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia harmonogramu ramowego roku akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 27/14
zarządzenie nr 27/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz innych krajowych wyjazdów nauczycieli akademickich
zmieniające zarządzenie nr 21/13,
Status uchylone
zarządzenie nr : 26/14
zarządzenie nr 26/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 25/14
zarządzenie nr 25/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 24/14
zarządzenie nr 24/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Zasad (Polityki) Rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 6/11,
Status uchylone
Uwagi Obowiązujące:Zarządzenie Rektora nr 56/2015
zarządzenie nr : 23/14
zarządzenie nr 23/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów na wizyty badawcze doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim w ramach projektu pn.: „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 4.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wprowadzenia tekstu jednolitego
zmieniające zarządzenie nr 67/13,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 22/14
zarządzenie nr 22/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia Procedury określającej zasady powierzania pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz zatrudniania osób do zadań związanych z realizacją projektów i zadań finansowanych lub współfinansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zatrudniania wyłącznie do realizacji projektów i zadań oraz zwiększania wynagrodzeń z w/w źródeł
zmieniające zarządzenie nr 14/14,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 21/14
zarządzenie nr 21/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Status obowiązujące
Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2014 r.
zarządzenie nr : 20/14
zarządzenie nr 20/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 47/06 Rektora w sprawie włączeniaw struktury Biblioteki Głównej Redakcji Medyka Białostockiego
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 18/14
zarządzenie nr 18/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”
Status uchylone
Uwagi Obowiązujące:Zarządzenie Rektora nr 39/2014
zarządzenie nr : 19/14
zarządzenie nr 19/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia wzorów umów i formularzy związanych ze zgłoszeniem projektu wynalazczego do ochrony w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 17/14
zarządzenie nr 17/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie przekazywania Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku projektów planów studiów opracowywanych dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia oraz projektów planów studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 1/14
zarządzenie nr 1/14
wydane przez Kanclerza
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 16/14
zarządzenie nr 16/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla studentów studiów trzeciego stopnia oraz pracowników etatowych UMB z otwartym przewodem doktorskim w ramach projektu „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB”
zmieniające zarządzenie nr 45/12,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 15/14
zarządzenie nr 15/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie określenia na 2014 r. wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego
Status uchylone
Uwagi Obowiązujące:Zarządzenie Rektora nr 69/14
zarządzenie nr : 14/14
zarządzenie nr 14/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Procedury określającej zasady powierzania pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz zatrudniania osób do zadań związanych z realizacją projektów i zadań finansowanych lub współfinansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zatrudniania wyłącznie do realizacji projektów i zadań oraz zwiększania wynagrodzeń z w/w źródeł
uchyla/traci moc 5/13, 32/13,
Status nieobowiązujące
Uwagi Obowiązujące:Zarządzenie Rektora nr 65/2017
zarządzenie nr : 13/14
zarządzenie nr 13/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad i trybu udzielania zgody na wyjazdy krajowe studentów i doktorantów
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 12/14
zarządzenie nr 12/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
uchyla/traci moc 58/13,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 11/14
zarządzenie nr 11/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
Status obowiązujące