Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Rektora nr 62/2022
Regulamin Domu Studenta
Zał. 1a Wniosek o przyznanie miejsca w DS1
Zał. 1b Wniosek o przyznanie miejsca w DS2
Zał. 1c Wniosek Kontrahenta o przyznanie miejsca w DS2
Zał. 2 Regulamin Rady Mieszkańców
Zał. 3 Regulamin wyborów do Rady Mieszkańców
Zał. 4 Umowa o korzystanie z miejsca
Zał. 4a Aneks do umowy
Zał. 4b Protokół przyjęcia pokoju