Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie 65/2017 i załączniki
Zarządzenie 65/2017
Załącznik - Regulamin wynagradzania
Załączniki od 1 do 7 - tabele
Załącznik 8 - Regulamin premiowania
Załącznik 9 - Procedura określająca zasady powierzania zadań i wynagradzania pracowników UMB.........
Zał. 1 do procedury
Zał. 2 do procedury
Zał. 3 do procedury
Zał. 4 do procedury
Zał. 5 do procedury
Zał. 6 do procedury
Zał. 7 do procedury
Zał. 8 do procedury