W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Zarządzenia

XML
zarządzenie nr : 4/15
zarządzenie nr 4/15
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 6/11 Rektora UMB z dnia 7.02.2011 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Zasad (Polityki) Rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Status uchylone
Uwagi Zarządzenie 4/15 uchylone przez Zarządzenie 56/15
zarządzenie nr : 3/15
zarządzenie nr 3/15
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu Studentów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 2/15
zarządzenie nr 2/15
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 2/15
zarządzenie nr 2/15
wydane przez Kanclerza
z dnia
w sprawie wprowadzenia opłat za wstęp do Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie Muzeum
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 2/15
zarządzenie nr 2/15
wydane przez Kanclerza
z dnia
w sprawie wprowadzenia opłat za wstęp do Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie Muzeum
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 1/15
zarządzenie nr 1/15
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców za przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi i przewodu habilitacyjnego bez odbycia stażu habilitacyjnego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Status obowiązujące
Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.
zarządzenie nr : 1/15
zarządzenie nr 1/15
wydane przez Kanclerza
z dnia
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej składników majątkowych w Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 74/14
zarządzenie nr 74/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie zasad monitorowania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku karier zawodowych absolwentów studiów wyższych
zmieniające zarządzenie nr 14/13,
Status uchylone
zarządzenie nr : 72/14
zarządzenie nr 72/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”
zmieniające zarządzenie nr 62/14,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 73/14
zarządzenie nr 73/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie określenia zasad przyjmowania faktur elektronicznych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 71/14
zarządzenie nr 71/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia czasu pracy w 2015 roku
Status nieobowiązujące
zarządzenie nr : 69/14
zarządzenie nr 69/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie określenia od 2015 r. wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego
Status obowiązujące
Uwagi traci moc w zakresie uregulowanym przez Regulamin Wynagradzania wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 65/2017
zarządzenie nr : 68/14
zarządzenie nr 68/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie przeznaczenia w roku akademickim 2014/2015 dodatkowych środków pozabudżetowych uzyskanych z opłat od cudzoziemców na zwiększenie wynagrodzeń za nauczanie w języku angielskim
Status nieobowiązujące
zarządzenie nr : 67/14
zarządzenie nr 67/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia
zmieniające zarządzenie nr 51/14,
Status uchylone
Uwagi Obowiązujące: Zarządzenie Rektora nr 52/2017
zarządzenie nr : 66/14
zarządzenie nr 66/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 52/14,
Status uchylone
Uwagi Obowiązujące: Zarządzenie Rektora nr 31/2015
zarządzenie nr : 65/14
zarządzenie nr 65/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie prawie udziału w ćwiczeniu działowym Medex 2014
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 64/14
zarządzenie nr 64/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z majątku i infrastruktury Uczelni zakupionej/zmodernizowanej w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania
zmieniające zarządzenie nr 55/13,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 63/14
zarządzenie nr 63/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania Klubu Studenckiego „CoNieCo”
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 62/14
zarządzenie nr 62/14
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 9/14
zarządzenie nr 9/14
wydane przez Kanclerza
z dnia
w sprawie w sprawie określenia zasad korzystania z prawa wjazdu na dziedziniec honorowy Pałacu Branickich.
zmieniające zarządzenie nr 1/11,
Status obowiązujące