W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Zarządzenia

XML
zarządzenie nr: 34/2023
zarządzenie nr 34/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi edukacyjne dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024
zarządzenie nr: 33/2023
zarządzenie nr 33/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie określenia zasad dotyczących współpracy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zarządzenie nr: 32/2023
zarządzenie nr 32/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie liczebności grup studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
uchyla/traci moc 48/2021,
zarządzenie nr: 31/2023
zarządzenie nr 31/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie określenia założeń do planowanych kalkulacji kosztów kształcenia i ustalania opłat od studentów
zarządzenie nr: 30/2023
zarządzenie nr 30/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wyróżniania młodych naukowców za wybitne osiągnięcia naukowe w postaci publikacji
zarządzenie nr: 29/2023
zarządzenie nr 29/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego
uchyla/traci moc 60/2020,
zarządzenie nr: 28/2023
zarządzenie nr 28/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zarządzenie nr: 27/2023
zarządzenie nr 27/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
uchyla/traci moc 92/2020, 75/2021,
zarządzenie nr: 26/2023
zarządzenie nr 26/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie systemu ewidencji oraz archiwizacji efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
uchyla/traci moc 77/2020,
zarządzenie nr: 25/2023
zarządzenie nr 25/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania wersji cyfrowych rozpraw doktorskich przygotowywanych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, publikacji oraz danych badawczych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
uchyla/traci moc 62/2020,
zarządzenie nr: 24/2023
zarządzenie nr 24/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
uchyla/traci moc 75/13,
zarządzenie nr: 23/2023
zarządzenie nr 23/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Doskonałości Dydaktycznej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 119/2022,
zarządzenie nr: 22/2023
zarządzenie nr 22/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska studentów-stypendystów w projekcie nr 2019/35/B/ST5/00572, pn. „Elektrokatalizatory węglowe z defektami strukturalnymi: otrzymywanie, charakterystyka i badanie zależności struktura-aktywność katalityczna” finansowanym ze środków NCN (konkurs OPUS 18)
zarządzenie nr: 21/2023
zarządzenie nr 21/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmieniające Regulamin w sprawie zasad, trybu i kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 18/2022,
zarządzenie nr: 20/2023
zarządzenie nr 20/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia znowelizowanej Procedury planowania i rozliczenia dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku od roku akademickiego 2022/2023
zmieniające zarządzenie nr 88/2020,
zarządzenie nr: 19/2023
zarządzenie nr 19/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na dwa stanowiska doktoranta-stypendysty w projekcie nr 2021/41/B/NZ7/03716, pn. „Krótko-i długoterminowe skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza w Polsce Wschodniej” finansowanym ze środków NCN (konkurs OPUS 21)
zarządzenie nr: 18/2023
zarządzenie nr 18/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku
zarządzenie nr: 17/2023
zarządzenie nr 17/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Zespołu Eksperckiego ds. przygotowania inwestycji pn. „Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej”
uchyla/traci moc 13/2022,
zarządzenie nr: 16/2023
zarządzenie nr 16/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Procedury w zakresie przyjmowania, przechowywania, wydawania i stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Uwagi Traci moc Zarządzenie nr 4/2005 Rektora UMB z dnia 24.02.2005 r. w sprawie postępowania w celach naukowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R.
zarządzenie nr: 15/2023
zarządzenie nr 15/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad zatrudniania osób w projektach realizowanych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
uchyla/traci moc 25/2021, 80/2021,