Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie 35/2017 z załącznikami
Zarządzenie 35/2017
Regulamin Domu Studenta UMB
Załącznik 1a - Wniosek o przyznanie miejsca w DS1
Załącznik 1b - Wniosek o przyznanie miejsca w DS2
Załącznik 2 - Regulamin Rady Mieszkańców DS
Załącznik 3 - Regulamin wyborów do Rady Mieszkańców DS
Załącznik 4 - Umowa o korzystanie z miejsca w DS
Załącznik 4a - Aneks do umowy o korzystanie z miejsca w DS
Załącznik 4b - Protokół przyjęcia pokoju