Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Rektora nr 78/2022
t.j. Regulamin Pracy
zał. 1 do Regulaminu Pracy - Informacja dotycząca równego traktowania
zał. 2 do Regulaminu Pracy - Ewidencja czasu pracy-wzór
zał. 3 do Regulaminu Pracy - Regulamin telepracy
zal 4 do Regulaminu Pracy - Ankieta dotycząca zatrudnienia kobiet w ciąży i w okresie karmienia
zał. 5 do Regulaminu Pracy - Cele, zakres i sposób zastosowania monitoringu wizyjnego
zał. 6 Wniosek o obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego 1