Brak treści artykułu

Załączniki:

wniosek
powołanie komisji
protokół posiedzenia komisji habilitacyjnej
uchwała komisji habilitacyjnej
uzasadnienie uchwały komisji
recenzja prof. Andrzeja Wysokińskiego
recenzja prof. Edyty Płońskiej-Gościniak
recenzja prof. Janusza Sieberta
recenzja prof. Pawła Rubisia