Brak treści artykułu

Załączniki:

wniosek
uchwała - powołanie komisji
recenzja dr hab. Adama Kobayashi
recenzja prof. Adama Stępnia
recenzja prof. dr hab. Agnieszki Słowik
recenzja prof. Jana Kochanowskiego
uchwała - nadanie stopnia
uchwała komisji habilitacyjnej
uzasadnienie uchwały komisji