Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała nr 240/2020
Uchwała nr 240/2020
Załącznik - Raport podsumowujący z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2019/2020