Brak treści artykułu

Załączniki:

Wniosek
Uchwała Senatu - zgoda na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.pdf
Uchwala Senatu - skład Komisji habilitacyjnej
RECENZJA dr hab. M. Jasińska - Stroschein.pdf
recenzja -dr hab. Marta Karaźniewicz - Łada.pdf
Recenzja prof. Adam Buciński
Recenzja prof. M. Markuszewski
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Protokół Komisji Habilitacyjnej
Uchwała Senatu - nadanie stopnia