Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie 53/2019
Regulamin wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku