Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok


tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka zarządzeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 24/2019

zarządzenie nr 24/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Procedury badania kompetencji innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

zmienione/uchylone przez 92/2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 23/2019

zarządzenie nr 23/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przekształcenia Samodzielnej Pracowni Biofarmacji w Zakład Biofarmacji na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 22/2019

zarządzenie nr 22/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zasad przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 21/2019

zarządzenie nr 21/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji modułów zadaniowych w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni CRP w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 20/2019

zarządzenie nr 20/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Wsparcia i Koordynacji na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w innych sytuacjach kryzysowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 19/2019

zarządzenie nr 19/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości własnego funduszu stypendialnego na rok akademicki 2018/2019 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 18/2019

zarządzenie nr 18/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą „Biobank” w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 17/2019

zarządzenie nr 17/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie w sprawie realizacji projektu pt. „Strategia doskonałości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Uczelnia Badawcza Przyszłości”, przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 22 maja 2018 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, nr umowy 0017/SDU/2018/18 z dnia 28.11.2018r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 16/2019

zarządzenie nr 16/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utraty mocy Zarządzenia Rektora nr 17/2003 z dnia 28.03.2003r. w sprawie zasad funkcjonowania Studenckiego Klubu Herkulesy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 15/2019

zarządzenie nr 15/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia Zakładu Ginekologii i Położnictwa Praktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 14/2019

zarządzenie nr 14/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie powołania i określenia zadań Komitetu Sterującego do zarządzania zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 13/2019

zarządzenie nr 13/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zniesienie Katedry Kardiologii na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 12/2019

zarządzenie nr 12/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przekształcenia Samodzielnej Pracowni Biotechnologii w Zakład Biotechnologii na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 11/2019

zarządzenie nr 11/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie Zarządzenie Nr 11/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 15.02.2019r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

zmienione/uchylone przez 26/2019

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzenie Rektora nr 48/10 z dnia 6.09.2010r.

zarządzenie nr: 10/2019

zarządzenie nr 10/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przeprowadzenia kontroli dotyczącej stanu ochrony dokumentacji i informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie w Kancelarii Materiałów Niejawnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 9/2019

zarządzenie nr 9/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie w sprawie zakazu korzystania z niedozwolonej pomocy podczas egzaminów

zmienione/uchylone przez 25/2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 8/2019

zarządzenie nr 8/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 9/15 zasad organizacji programowych kursów szkoleniowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 7/2019

zarządzenie nr 7/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 30/2004 Rektora z dnia 01.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”

Status Obowiązujące

Uwagi zmiana do Zarządzenia Rektora nr 30/2004

zarządzenie nr: 6/2019

zarządzenie nr 6/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 21/13 krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz innych krajowych wyjazdów nauczycieli akademickich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 5/2019

zarządzenie nr 5/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizowania przez uczestników studiów doktoranckich Projektu ImPRESS projektów badawczych finansowanych w ramach Umowy z MNiSW o współfinansowanie realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Uchylone

zarządzenie nr: 4/2019

zarządzenie nr 4/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 65/2017 wprowadzenia Regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Uchylone

Uwagi Uchylone przez Zarządzenie Rektora nr 53/2019.

zarządzenie nr: 3/2019

zarządzenie nr 3/2019

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 5/2018 wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2/2019

zarządzenie nr 2/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 33/14 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Uchylone

Uwagi Uchylone przez Zarządzenie Rektora nr 58/2019

zarządzenie nr: 1/2019

zarządzenie nr 1/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/09 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w sprawie zakresu i sposobu dokumentowania prac wykonywanych w ramach stosunku pracy, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego oraz ustalenia maksymalnych wysokości honorariów za te prace w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich wynikającym ze stosunku pracy

Status Uchylone

Uwagi Uchylone Zarządzeniem 96/2019

zarządzenie nr: 75/2018

zarządzenie nr 75/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij