Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok


tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka zarządzeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 100/2019

zarządzenie nr 100/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie kosztów organizacji egzaminów z języka angielskiego do specjalizacji lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów i przedstawicieli innych zawodów medycznych przeprowadzanych przez pracowników Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 96/2019

zarządzenie nr 96/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utraty mocy Zarządzenia Rektora 79/09 z późn. zm. w sprawie zakresu i sposobu dokumentowania prac wykonywanych w ramach stosunku pracy, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego oraz ustalenia maksymalnych wysokości honorariów za te prace w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich wynikającym ze stosunku pracy

Status Obowiązujące

Uwagi Tracą moc następujące Zarządzenia Rektora: 79/09 z dnia 29.12.2009 r., 68/13 z dnia 14.10.2013 r. oraz 1/2019 z dnia 9.01.2019 r.

zarządzenie nr: 95/2019

zarządzenie nr 95/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia procedury planowania i rozliczenia dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku od roku akademickiego 2019/2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 93/2019

zarządzenie nr 93/2019

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 53/2018 Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 92/2019

zarządzenie nr 92/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 24/2019 wprowadzenia Procedury badania kompetencji innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2019r.

zarządzenie nr: 91/2019

zarządzenie nr 91/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 67/16 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu przyjmowania gości przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 90/2019

zarządzenie nr 90/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia za jedną godzinę prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim na podstawie umowy cywilnoprawnej

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

zarządzenie nr: 89/2019

zarządzenie nr 89/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu finansowania, realizacji oraz rozliczania projektów naukowych, realizowanych przez pracowników prowadzących działalność naukową, którzy zostali zaliczeni do liczby N oraz doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ze środków pochodzących z subwencji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części przeznaczonej na prowadzenie działalności naukowej: utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2020 r.

zarządzenie nr: 88/2019

zarządzenie nr 88/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 58/2019 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 1 grudnia 2019 r.

zarządzenie nr: 87/2019

zarządzenie nr 87/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia studiów na kierunku Higiena Stomatologiczna

Status Obowiązujące

Uwagi Studia na w/w kierunku będą prowadzone począwszy od roku akademickiego 2020/2021.

zarządzenie nr: 86/2019

zarządzenie nr 86/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 53/2019 wprowadzenia Regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zmiany Regulaminu wynagradzania zostały uzgodnione z zakładową organizacją związkową i wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników z mocą obowiązującą: od roku akademickiego 2019/2020 - w zakresie zmian wskazanych w § 1 niniejszego Zarządzenia, za wyjątkiem § 1 pkt 5) tj. Załącznika nr 2 TABELA MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI, która wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

zarządzenie nr: 85/2019

zarządzenie nr 85/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania grantów na prowadzenie pracy badawczo-wdrożeniowej przez Uczestników Krajowych Międzysektorowych Studiów Doktoranckich, realizowanych w ramach projektu pn. „Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 84/2019

zarządzenie nr 84/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady przyznawania i realizacji grantów na prowadzenie pracy badawczo-wdrożeniowej przez Uczestników Krajowych Międzysektorowych Studiów Doktoranckich, realizowanych w ramach projektu pn. „Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 83/2019

zarządzenie nr 83/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 10/2018 powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 82/2019

zarządzenie nr 82/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia czasu pracy w 2020 roku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.01.2020 roku.

zarządzenie nr: 81/2019

zarządzenie nr 81/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń organizowanych w budynkach i na terenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 80/2019

zarządzenie nr 80/2019

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 24/13 wprowadzenia Procedury zapobiegającej niewłaściwemu wykorzystaniu substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, pierwiastków promieniotwórczych, czynników biologicznych oraz materiałów wybuchowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 79/2019

zarządzenie nr 79/2019

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 49/14 wprowadzenia Procedury dotyczącej bezpieczeństwa w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 78/2019

zarządzenie nr 78/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzenie nr 26/09 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 12.05.2009 r.

zarządzenie nr: 77/2019

zarządzenie nr 77/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r. Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 14/10 z dnia 04.03.2010 r.

zarządzenie nr: 76/2019

zarządzenie nr 76/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za sprawowanie funkcji promotora, promotora pomocniczego, recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz za pełnienie funkcji członka komisji habilitacyjnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 75/2019

zarządzenie nr 75/2019

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 60/16 określenia wysokości stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.10.2019 r.

zarządzenie nr: 74/2019

zarządzenie nr 74/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 28/2019 powołania Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

zmienione/uchylone przez 4/2020

Status Uchylone

Uwagi Uchylone przez Zarządzenie Rektora 6/2020 z dnia 04.01.2020r.

zarządzenie nr: 73/2019

zarządzenie nr 73/2019

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 56/2018 wprowadzenia listy przedmiotów zawodowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 72/2019

zarządzenie nr 72/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przyłączenia Zakładu Analizy Instrumentalnej do Zakładu Analizy i Bioanalizy Leków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2019 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij