W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 98/2021
zarządzenie nr 98/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zarządzenie nr: 96/2021
zarządzenie nr 96/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie powołania zespołu do zarządzania administracyjnego projektem pn. ,,Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”
zmieniające zarządzenie nr 4/2021
zarządzenie nr: 95/2021
zarządzenie nr 95/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie powołania składu Wydziałowej Komisji ds. Oceny Kadry Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na okres kadencji 2020/2024
zmieniające zarządzenie nr 93/2021
zarządzenie nr: 94/2021
zarządzenie nr 94/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania składu Wydziałowej Komisji ds. Oceny Kadry Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na okres kadencji 2020/2024
zarządzenie nr: 93/2021
zarządzenie nr 93/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania składu Wydziałowej Komisji ds. Oceny Kadry Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na okres kadencji 2020/2024
zmienione przez 95/2021
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 92/2021
zarządzenie nr 92/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie dotyczącego powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 29/2020
zarządzenie nr: 91/2021
zarządzenie nr 91/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie powołania komisji ewaluacyjnych do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 52/2021
zarządzenie nr: 90/2021
zarządzenie nr 90/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie obowiązku stosowania zapisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w umowach zawieranych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
zarządzenie nr: 89/2021
zarządzenie nr 89/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie zapewniania dostępności w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
uchyla 12/15
zarządzenie nr: 88/2021
zarządzenie nr 88/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
uchyla 48/2019
zarządzenie nr: 87/2021
zarządzenie nr 87/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad odliczania podatku naliczonego VAT w ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych i własnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
uchyla 57/15
zarządzenie nr: 86/2021
zarządzenie nr 86/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ze zm. w sprawie powołania zespołu do zarządzania administracyjnego projektem pn. "Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”
zmieniające zarządzenie nr 4/2021
zarządzenie nr: 85/2021
zarządzenie nr 85/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 5/2008 z 27.02.2008r. w sprawie zasad postępowania z nieprzydatnymi składnikami majątkowymi oraz powołania Komisji Opiniodawczo-Likwidacyjnej
zmieniające zarządzenie nr 48/2018
zarządzenie nr: 84/2021
zarządzenie nr 84/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie szczegółowych warunków i zasad przenoszenia osiągnięć oraz uznawania przedmiotów zrealizowanych na innej uczelni
zmieniające zarządzenie nr 53/2021
zarządzenie nr: 82/2021
zarządzenie nr 82/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzającego Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 48/2019
Status Uchylone
Uwagi Tekst jednolity Regulaminu Świadczeń dla studentów został wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 88/2021 z dnia 23.08.2021
zarządzenie nr: 81/2021
zarządzenie nr 81/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Doktoranckiej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 80/2021
zarządzenie nr 80/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 26/2021
zarządzenie nr: 79/2021
zarządzenie nr 79/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie naboru uzupełniającego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
zarządzenie nr: 78/2021
zarządzenie nr 78/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz absolwentów studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w danym roku akademickim
uchyla 61/2017
zarządzenie nr: 77/2021
zarządzenie nr 77/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej
Uwagi Sprostowanie omyłki pisarskiej z Uchwały Senatu nr 96/2021
zarządzenie nr: 76/2021
zarządzenie nr 76/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad, trybu i kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zarządzenie nr: 75/2021
zarządzenie nr 75/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 92/2020
zarządzenie nr: 74/2021
zarządzenie nr 74/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 32/2020
zarządzenie nr: 73/2021
zarządzenie nr 73/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 59/2020
zarządzenie nr: 72/2021
zarządzenie nr 72/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia wzorców dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych wydawanych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 114/2020