W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 2/2021

zarządzenie nr 2/2021

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie w sprawie wprowadzenia Procedury zakupu sprzętu komputerowego ze środków subwencji w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

zarządzenie nr: 1/2021

zarządzenie nr 1/2021

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej w Uniwersytecie Medycznym

zarządzenie nr: 133/2020

zarządzenie nr 133/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie w sprawie wygaszenia studiów prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

zarządzenie nr: 132/2020

zarządzenie nr 132/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 41/16 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zamówień o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.)

Status Obowiązujące

Uwagi Do zamówień i konkursów o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się zapisy Zarządzenia Rektora nr 41/16

zarządzenie nr: 131/2020

zarządzenie nr 131/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2021 rok

zarządzenie nr: 130/2020

zarządzenie nr 130/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia czasu pracy w 2021 rok

zarządzenie nr: 129/2020

zarządzenie nr 129/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 114/2020 w sprawie wprowadzenia wzorców dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych wydawanych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

zarządzenie nr: 128/2020

zarządzenie nr 128/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 97/2019 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

zarządzenie nr: 127/2020

zarządzenie nr 127/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Uwagi Do postępowań w sprawach zamówień publicznych wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. stosuje się zapisy Zarządzenia Rektora nr 31/2004 z dnia 01.09.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, ze zmianami w Zarządzeniach Rektora nr 7/2010 z dnia 15.01.2010 r. oraz nr 23/10 z dnia 08.04.2010 r.

zarządzenie nr: 126/2020

zarządzenie nr 126/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 53/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

zarządzenie nr: 125/2020

zarządzenie nr 125/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 54/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

zarządzenie nr: 124/2020

zarządzenie nr 124/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 58/2019 w sprawie wprowadzenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora nr 58/2019 z dnia 30.09.2019r.

zarządzenie nr: 123/2020

zarządzenie nr 123/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia zasad składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej oraz doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej, na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

zarządzenie nr: 122/2020

zarządzenie nr 122/2020

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 98/2020 w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

zarządzenie nr: 121/2020

zarządzenie nr 121/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 104/2020 w sprawie przyznania dodatku za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku biorącym udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021

zarządzenie nr: 120/2020

zarządzenie nr 120/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi edukacyjne na kierunku Lekarskim prowadzonym w języku angielskim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022

zarządzenie nr: 119/2020

zarządzenie nr 119/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 60/2017 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi

zarządzenie nr: 118/2020

zarządzenie nr 118/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 28/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w sprawie powołania Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

zarządzenie nr: 117/2020

zarządzenie nr 117/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 58/2019 w sprawie utworzenia Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

zarządzenie nr: 116/2020

zarządzenie nr 116/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 38/14 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

zarządzenie nr: 115/2020

zarządzenie nr 115/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie Ankiety rozwoju naukowego za okres 2017-2020 w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i innych osób prowadzących działalność naukową

zarządzenie nr: 114/2020

zarządzenie nr 114/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia wzorców dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych wydawanych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

zmienione/uchylone przez 129/2020

zarządzenie nr: 113/2020

zarządzenie nr 113/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 105/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku procedury dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 112/2020

zarządzenie nr 112/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 70/2020 w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na niestacjonarne studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 111/2020

zarządzenie nr 111/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące