Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                            

ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl

NIP: 5420211717
REGON: 000288604


Wyszukiwarka zarządzeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 11/2020

zarządzenie nr 11/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu finansowania projektów badawczych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

zarządzenie nr: 8/2020

zarządzenie nr 8/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 11/2018 w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L.Zamenhofa w Białymstoku

zarządzenie nr: 7/2020

zarządzenie nr 7/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 10/2018 w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

zarządzenie nr: 6/2020

zarządzenie nr 6/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 28/2019 w sprawie powołania Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uwagi Traci moc Zarządzenie Rektora nr 74/2019 oraz 4/2020

zarządzenie nr: 5/2020

zarządzenie nr 5/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przypisania kierunków studiów do profilu kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

zarządzenie nr: 4/2020

zarządzenie nr 4/2020

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 74/2019 w sprawie powołania Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Uchylone

Uwagi Uchylone przez Zarządzenie Rektora 6/2020 z dnia 04.01.2020r.

zarządzenie nr: 3/2020

zarządzenie nr 3/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Procedury korzystania z monitoringu wizyjnego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

zarządzenie nr: 2/2020

zarządzenie nr 2/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 30/2004 Rektora z dnia 01.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”

zarządzenie nr: 1/2020

zarządzenie nr 1/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 100/2019

zarządzenie nr 100/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie kosztów organizacji egzaminów z języka angielskiego do specjalizacji lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów i przedstawicieli innych zawodów medycznych przeprowadzanych przez pracowników Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 99/2019

zarządzenie nr 99/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia opłat za egzaminy z języka angielskiego do specjalizacji lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów i przedstawicieli innych zawodów medycznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 98/2019

zarządzenie nr 98/2019

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 56/15 w sprawie wprowadzenia znowelizowanego tekstu Zasad (Polityki) Rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzenie Rektora nr 56/2015 oraz zarządzenia zmieniające 6/16, 76/16, 2/18, 39/2018, 73/2018

zarządzenie nr: 97/2019

zarządzenie nr 97/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Traci moc zarządzenie nr 2/07 Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku z dnia 5.01.2007 r. w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Akademii Medycznej w Białymstoku oraz Zarządzenia zmieniające: 34/07 z dnia 06.06.2007 r., 20/08 z dnia 22.04.2008r., 73/09 z dnia 08.12.2009 r., 37/10 z dnia 11.06.2010 r., 43/10 z dnia 02.07.2010r., 15/11 z dnia 30.03.2011 r., 46/15 z dnia 28.10.2015 r. , 43/2019 z dnia 24.06.2019 r.

zarządzenie nr: 96/2019

zarządzenie nr 96/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utraty mocy Zarządzenia Rektora 79/09 z późn. zm. w sprawie zakresu i sposobu dokumentowania prac wykonywanych w ramach stosunku pracy, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego oraz ustalenia maksymalnych wysokości honorariów za te prace w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich wynikającym ze stosunku pracy

Status Obowiązujące

Uwagi Tracą moc następujące Zarządzenia Rektora: 79/09 z dnia 29.12.2009 r., 68/13 z dnia 14.10.2013 r. oraz 1/2019 z dnia 9.01.2019 r.

zarządzenie nr: 95/2019

zarządzenie nr 95/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia procedury planowania i rozliczenia dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku od roku akademickiego 2019/2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 93/2019

zarządzenie nr 93/2019

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 53/2018 w sprawie Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 92/2019

zarządzenie nr 92/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 24/2019 w sprawie wprowadzenia Procedury badania kompetencji innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2019r.

zarządzenie nr: 91/2019

zarządzenie nr 91/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 67/16 w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu przyjmowania gości przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 90/2019

zarządzenie nr 90/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia za jedną godzinę prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim na podstawie umowy cywilnoprawnej

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

zarządzenie nr: 89/2019

zarządzenie nr 89/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu finansowania, realizacji oraz rozliczania projektów naukowych, realizowanych przez pracowników prowadzących działalność naukową, którzy zostali zaliczeni do liczby N oraz doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ze środków pochodzących z subwencji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części przeznaczonej na prowadzenie działalności naukowej: utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2020 r.

zarządzenie nr: 88/2019

zarządzenie nr 88/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 58/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 1 grudnia 2019 r.

zarządzenie nr: 87/2019

zarządzenie nr 87/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia studiów na kierunku Higiena Stomatologiczna

Status Obowiązujące

Uwagi Studia na w/w kierunku będą prowadzone począwszy od roku akademickiego 2020/2021.

zarządzenie nr: 86/2019

zarządzenie nr 86/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 53/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zmiany Regulaminu wynagradzania zostały uzgodnione z zakładową organizacją związkową i wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników z mocą obowiązującą: od roku akademickiego 2019/2020 - w zakresie zmian wskazanych w § 1 niniejszego Zarządzenia, za wyjątkiem § 1 pkt 5) tj. Załącznika nr 2 TABELA MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI, która wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

zarządzenie nr: 85/2019

zarządzenie nr 85/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania grantów na prowadzenie pracy badawczo-wdrożeniowej przez Uczestników Krajowych Międzysektorowych Studiów Doktoranckich, realizowanych w ramach projektu pn. „Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 84/2019

zarządzenie nr 84/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady przyznawania i realizacji grantów na prowadzenie pracy badawczo-wdrożeniowej przez Uczestników Krajowych Międzysektorowych Studiów Doktoranckich, realizowanych w ramach projektu pn. „Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij