Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok


tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka uchwał

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 12/2015

uchwała nr 12/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2012-2016

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 11/2015

uchwała nr 11/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2012-2016

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 10/2015

uchwała nr 10/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2012-2016

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 1/2015

uchwała nr 1/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status uchwały Uchylona

Uwagi Uchwała została uchylona przez Uchwałę 70/2015

uchwała nr: 87/2014

uchwała nr 87/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wprowadzenia zmian w Statucie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku i wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 86/2014

uchwała nr 86/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku położonej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona, Szpitalnej, Skłodowskiej i Żelaznej

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 85/2014

uchwała nr 85/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 2/2 w Białymstoku na nieruchomości zasobu Gminy Białystok położone przy ulicy Mickiewicza, Waszyngtona i Szpitalnej w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 84/2014

uchwała nr 84/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr przeznaczenia w roku akademickim 2014/2015 dodatkowych środków pozabudżetowych uzyskanych z opłat od cudzoziemców na zwiększenie wynagrodzeń za nauczanie w języku angielskim.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 83/2014

uchwała nr 83/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za 2014 rok.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 82/2014

uchwała nr 82/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr ustalenia kalendarza wyborów uzupełniających do organów kolegialnych na kadencję 2012-2016

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 81/2014

uchwała nr 81/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr zatwierdzenia z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akad. 2013/2014

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 80/2014

uchwała nr 80/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr zmiany Uchwały 17/2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne określone w art. 99 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz wprowadzenia tekstu jednolitego

zmieniona przez 68/2018

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 79/2014

uchwała nr 79/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku majątku ruchomego kupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 78/2014

uchwała nr 78/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wyrażenia zgody na utworzenie przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 77/2014

uchwała nr 77/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Podyplomowych "Biostatystyka - zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu" na Wydziale Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2014/2015

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 76/2014

uchwała nr 76/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr zwiększenia limitu przyjęć na studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2014/2015

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 75/2014

uchwała nr 75/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr zmiany Uchwały nr 52/2014 Senatu UMB z dnia 29.05.2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim na rok akademicki 2015/2016 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 74/2014

uchwała nr 74/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr prefinansowania projektu pn. „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 73/2014

uchwała nr 73/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr utworzenia Zakładu Stomatologii Zintegrowanej na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 72/2014

uchwała nr 72/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wyrażenia zgody na udostępnienie logotypu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 71/2014

uchwała nr 71/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wprowadzenia zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 70/2014

uchwała nr 70/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr zmiany Uchwały 59/2011 z dnia 13.06.2011 r. zmienionej uchwałami 82/11 i 99/12 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „ Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 69/2014

uchwała nr 69/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wprowadzenia zmian do Uchwały nr 23/14 Senatu UMB z dnia 4.03.2014 r. w sprawie powołania składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2014/2015

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 68/2014

uchwała nr 68/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr zatwierdzenia wzorów umów na usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 67/2014

uchwała nr 67/2014

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 2/2 w Białymstoku na nieruchomości zasobu Gminy Białystok położone przy ulicy Mickiewicza, Waszyngtona i Żelaznej w Białymstoku

Status uchwały Uchylona

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij