Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok


tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


NIP: 5420211717
REGON: 000288604




Wyszukiwarka uchwał

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 48/2015

uchwała nr 48/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr nadania medalu "Za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego"

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 47/2015

uchwała nr 47/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr nadania medalu "Za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego"

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 46/2015

uchwała nr 46/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem w Mesynie a Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 45/2015

uchwała nr 45/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr ustalenia kalendarza wyborów uzupełniających do organów kolegialnychna kadencję 2012-2016

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 44/2015

uchwała nr 44/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Podyplomowych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB na rok akademicki 2015/2016

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 43/2015

uchwała nr 43/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr zatwierdzenia efektów kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2015/2016 na poszczególne kierunki studiów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 42/2015

uchwała nr 42/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wprowadzenia Regulaminu Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 41/2015

uchwała nr 41/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status uchwały Uchylona

uchwała nr: 40/2015

uchwała nr 40/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wprowadzenia Regulaminu Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status uchwały Uchylona

Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2015/2016. Z początkiem roku akademickiego 2017/2018 Regulamin wprowadzony Uchwałą 40/2015 zostaje uchylony przez Uchwałę 37/2017

uchwała nr: 39/2015

uchwała nr 39/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr zatwierdzenia „Kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim UMB”.

Status uchwały Uchylona

Uwagi Uchwała 39/2015 i Uchwały zmieniające:42/2016 i 52/2016 zostały uchylone przez Uchwałę 30/2017

uchwała nr: 38/2015

uchwała nr 38/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr dodatku specjalnego dla Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 37/2015

uchwała nr 37/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego do projektu pn. „Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej.”.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 36/2015

uchwała nr 36/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr zmieniająca Uchwałę nr 55/10 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.11.2012 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 35/2015

uchwała nr 35/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego oraz prefinansowania wydatków niezbędnych do rozszerzenia realizacji projektu pn. „Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 34/2015

uchwała nr 34/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego oraz prefinansowania wydatków niezbędnych do zgodnej z przyjętym harmonogramem realizacji projektu pn. „Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi Uchwała 34/2015 została zmieniona Uchwałą 61/2015

uchwała nr: 33/2015

uchwała nr 33/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr zaopiniowania wniosku o przyznanie prof. dr hab. Adamowi Krętowskiemu nagrody Ministra Zdrowia indywidualnej organizacyjnej I stopnia za wybitne osiągnięcia organizacyjne i wyjątkowe działania, które znacząco wpływają na jakość badań naukowych, prac rozwojowych i jakość kształcenia oraz współpracę z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 32/2015

uchwała nr 32/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia indywidualnej za całokształt dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego prof. dr hab. Lechowi Chyczewskiemu.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 31/2015

uchwała nr 31/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia zespołowej dydaktycznej za redakcję pierwszego wydania podręcznika „Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej” prof. dr hab. Elżbiecie Krajewskiej- Kułak, dr n. med. Hannie Rolce i dr n. med. Barbarze Jankowiak

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 30/2015

uchwała nr 30/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia indywidualnej naukowej I stopnia za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr hab. Barbarze Polityńskiej- Lewko

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 29/2015

uchwała nr 29/2015

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr wprowadzenia zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij