W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr : 90/2023
zarządzenie nr 90/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania komisji ewaluacyjnej do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w roku akademickim 2022/2023
zarządzenie nr : 89/2023
zarządzenie nr 89/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok
zarządzenie nr : 88/2023
zarządzenie nr 88/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcienr 2021/41/B/NZ7/03757, pn. „Nowe skojarzone terapie w leczeniu nadciśnienia płucnego ukierunkowane na blokowanie obwodowych receptorów kannabinoidowych CB1 plus hamowanie iNOS lub pobudzanie AMPK”finansowanym ze środków NCN (konkurs OPUS 21)
zarządzenie nr : 87/2023
zarządzenie nr 87/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji na niestacjonarne studia podyplomowe „Master of Business Administration w ochronie zdrowia” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rok akademicki 2023/2024
zmieniające zarządzenie nr 54/2023,
zarządzenie nr : 85/2023
zarządzenie nr 85/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia listy przedmiotów zawodowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 39/2023,
zarządzenie nr : 84/2023
zarządzenie nr 84/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wynagrodzenia przyznawanego za organizację i przeprowadzenie egzaminu weryfikującego efekty uczenia się oraz egzaminu nostryfikacyjnego przeprowadzanych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w roku 2023
zarządzenie nr : 83/2023
zarządzenie nr 83/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia zasad realizacji dydaktyki na podstawie umowy zlecenia lub powierzenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 87/2020,
zarządzenie nr : 82/2023
zarządzenie nr 82/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2023 rok
zmieniające zarządzenie nr 121/2022,
zarządzenie nr : 81/2023
zarządzenie nr 81/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2022 rok
zmieniające zarządzenie nr 149/2021,
zarządzenie nr : 80/2023
zarządzenie nr 80/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2021 rok
zmieniające zarządzenie nr 131/2020,
zarządzenie nr : 79/2023
zarządzenie nr 79/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
uchyla/traci moc 54/2022,
zarządzenie nr : 78/2023
zarządzenie nr 78/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia harmonogramu ramowego roku akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 38/2023,
zarządzenie nr : 76/2023
zarządzenie nr 76/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania i przyznawania świadczeń dodatkowych oraz nagrody rocznej dla kierowników oraz osób pełniących obowiązki kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
zarządzenie nr : 75/2023
zarządzenie nr 75/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie utworzenia Kliniki Kardiologii, Lipidologii i Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora nr 36/2023 z dnia 3.04.2023 r.
zmieniające zarządzenie nr 36/2023, 58/2019,
zarządzenie nr : 74/2023
zarządzenie nr 74/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
zarządzenie nr : 73/2023
zarządzenie nr 73/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 79/2022,
zarządzenie nr : 72/2023
zarządzenie nr 72/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia w życie „Porozumienia w sprawie zasad stosowania pracy zdalnej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku z siedzibą: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok”
zarządzenie nr : 71/2023
zarządzenie nr 71/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2022/2023
zmieniające zarządzenie nr 114/2022,
zarządzenie nr : 70/2023
zarządzenie nr 70/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Zespołu projektu pn.: „e-Window to the world. Zapewnienie dostępu do prestiżowych e-czasopism oraz anglojęzycznych platform edukacyjnych”, realizowanego w ramach programu „Welcome to Poland (2022)” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
zarządzenie nr : 69/2023
zarządzenie nr 69/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku
zarządzenie nr : 68/2023
zarządzenie nr 68/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
zarządzenie nr : 67/2023
zarządzenie nr 67/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, ich odpisów w języku polskim, w językach obcych i suplementów do dyplomów
zmieniające zarządzenie nr 123/2022,
zarządzenie nr : 65/2023
zarządzenie nr 65/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia znowelizowanej Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania związanymi z przebiegiem studiów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
uchyla/traci moc 9/2020,
zarządzenie nr : 64/2023
zarządzenie nr 64/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad gospodarowania i wystawiania elektronicznych (spersonalizowanych) legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
uchyla/traci moc 107/2021,
zarządzenie nr : 63/2023
zarządzenie nr 63/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok