W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr : 32/13
zarządzenie nr 32/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Procedury określającej zasady powierzania pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zadań związanych z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł zewnętrznych oraz zatrudniania pracowników celowo do w/w projektów, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 54/12 z dnia 31.10.2012 r.
Status uchylone
Uwagi Obowiązujące: Zarządzenie Rektora nr 14/2014
zarządzenie nr : 31/13
zarządzenie nr 31/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia harmonogramu ramowego roku akademickiego 2013/2014 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 29/13
zarządzenie nr 29/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie szczegółowych warunków i zasad przenoszenia studentów z innych uczelni na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Status uchylone
Uwagi Obowiązujące: Zarządzenie Rektora nr 10/2014
zarządzenie nr : 28/13
zarządzenie nr 28/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie utworzenia Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 27/13
zarządzenie nr 27/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 26/13
zarządzenie nr 26/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 25/13
zarządzenie nr 25/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie bhp i ppoż
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 24/13
zarządzenie nr 24/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Procedur zapobiegających niewłaściwemu wykorzystaniu substancji niebezpiecznych,  mieszanin niebezpiecznych, pierwiastków promieniotwórczych, czynników biologicznych oraz materiałów wybuchowych w Uniwersytecie
Status uchylone
zarządzenie nr : 23/13
zarządzenie nr 23/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zarządzenie nr : 20/13
zarządzenie nr 20/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 17/2003 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.03.2003 r. w sprawie zasad funkcjonowania Studenckiego Klubu Herkulesy
Status uchylone
Uwagi Uchylone przez Zarządzenie Rektora nr 16/2019
zarządzenie nr : 22/13
zarządzenie nr 22/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zagranicznych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Status uchylone
Uwagi Uchylone przez Zarządzenie Rektora nr 100/2021
zarządzenie nr : 21/13
zarządzenie nr 21/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz innych krajowych wyjazdów nauczycieli akademickich
Status uchylone
zarządzenie nr : 19/13
zarządzenie nr 19/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 9/2007 Rektora z dnia 12.03.2007 r.
Status uchylone
Uwagi Obowiązujące: Zarządzenie Rektora nr 2/2014
zarządzenie nr : 18/13
zarządzenie nr 18/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia wskaźników kosztów pośrednich
Status uchylone
Uwagi Uchylone przez Zarządzenie Rektora nr 2/2018
zarządzenie nr : 17/13
zarządzenie nr 17/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania gości zagranicznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Status uchylone
zarządzenie nr : 16/13
zarządzenie nr 16/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji zasad sporządzania, obiegu, kontroli, oraz przechowywania dokumentów, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 43/04 z dnia 5.11.2004 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 15/13
zarządzenie nr 15/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora Nr 43/12 w wysokości i zasad wynagrodzenia dla promotora w przewodzie doktorskim i recenzentów w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a także opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora
Status uchylone
Uwagi Obowiązujące: Zarządzenie Rektora nr 15/2014
zarządzenie nr : 14/13
zarządzenie nr 14/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad monitorowania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku karier zawodowych absolwentów studiów wyższych
Status uchylone
zarządzenie nr : 13/13
zarządzenie nr 13/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
uchyla/traci moc 32/14,
Status uchylone
zarządzenie nr : 12/13
zarządzenie nr 12/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Status uchylone
Uwagi Zarządzenie uchylone z dniem 30.11.2015 r. przez Zarządzenie 49/15
zarządzenie nr : 11/13
zarządzenie nr 11/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad organizacji kształcenia podyplomowego w zakresie specjalizacji farmaceutycznych oraz ciągłych szkoleń farmaceutów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 10/13
zarządzenie nr 10/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie przeprowadzenia kontroli dotyczącej  stanu ochrony  dokumentacji i informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie w Kancelarii Materiałów Niejawnych Uniwersytetu  Medycznego w Białymstoku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 9/13
zarządzenie nr 9/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zasad organizacji specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
Status nieobowiązujące
zarządzenie nr : 8/13
zarządzenie nr 8/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wynagrodzeń pracowników realizujących szkolenia specjalizacyjne w Studium Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym oraz szkolenia specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych
Status uchylone
Uwagi Uchylone przez Zarządzenie Rektora nr 42/2020
zarządzenie nr : 7/13
zarządzenie nr 7/13
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Zasad (Polityki) Rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 6/11,
Status uchylone
Uwagi Obowiązujące: Zarządzenie Rektora nr 56/2015