W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr : 127/2023
zarządzenie nr 127/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2024/2025
zarządzenie nr : 126/2023
zarządzenie nr 126/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 28/2019,
zarządzenie nr : 125/2023
zarządzenie nr 125/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia znowelizowanego tekstu Zasad (Polityki) Rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
uchyla/traci moc 98/2019, 30/2021, 155/2021,
zarządzenie nr : 124/2023
zarządzenie nr 124/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania koordynatorów zespołów w Centrum Medycyny Cyfrowej
zarządzenie nr : 123/2023
zarządzenie nr 123/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia zasad i kryteriów przyznawania dodatku naukowego pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w roku 2024
zarządzenie nr : 122/2023
zarządzenie nr 122/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminów finansowania w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku projektów badawczych ze środków pochodzących z subwencji Ministra Zdrowia
uchyla/traci moc 107/2022,
zarządzenie nr : 121/2023
zarządzenie nr 121/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie utworzenia studiów na kierunku biostatystyka kliniczna II stopnia
zarządzenie nr : 120/2023
zarządzenie nr 120/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2024 rok
zarządzenie nr : 119/2023
zarządzenie nr 119/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok
zarządzenie nr : 118/2023
zarządzenie nr 118/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi edukacyjne na kierunku Lekarskim prowadzonym w języku angielskim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2024/2025
zarządzenie nr : 117/2023
zarządzenie nr 117/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok
zarządzenie nr : 116/2023
zarządzenie nr 116/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie określenia założeń do planowanych kalkulacji kosztów kształcenia i ustalania opłat od studentów kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim
zarządzenie nr : 115/2023
zarządzenie nr 115/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad dofinansowania zakupu dostępu do platform edukacyjnych przygotowujących do Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku obowiązujący w roku akademickim 2023/2024
zarządzenie nr : 114/2023
zarządzenie nr 114/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. Równości Płci w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniające zarządzenie nr 144/2021,
zarządzenie nr : 113/2023
zarządzenie nr 113/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie ustalenia czasu pracy w 2024 roku
zarządzenie nr : 112/223
zarządzenie nr 112/223
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wynagrodzenia przyznawanego za organizację i przeprowadzenie egzaminu weryfikującego efekty uczenia się oraz egzaminu nostryfikacyjnego w postępowaniach nostryfikacyjnych wszczętych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku 2023
zarządzenie nr : 111/2023
zarządzenie nr 111/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż
zarządzenie nr : 110/2023
zarządzenie nr 110/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Komitetu Sterującego Badaniem Klinicznym w projekcie pn. Randomizowane, kontrolowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające wpływ leczenia metforminą na funkcję endometrium u kobiet z rozpoznaną idiopatyczną niepłodnością, akronim METIN finansowanym przez Agencję Badań Medycznych
zarządzenie nr : 109/2023
zarządzenie nr 109/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowisko Scientist 1 (naukowiec w realizowanym projekcie badawczym) w projekcie JoinUs4Health finansowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020 (konkurs Science with and for Society H2020-SwafS-2020-1) pn. Join Us to Optimize Health Through Cohort Research (nr umowy o dofinansowanie: 101006518)
zarządzenie nr : 108/2023
zarządzenie nr 108/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania Komisji ds. organizacji egzaminu OSCE (Objective Structured Clinical Examination)
zarządzenie nr : 107/2022
zarządzenie nr 107/2022
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie Zarządzenie nr 107/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 18.10.2022 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
uchyla/traci moc 84/2022, 97/2022,
zarządzenie nr : 106/2023
zarządzenie nr 106/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie dodatku za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zarządzenie nr : 105/2023
zarządzenie nr 105/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie dodatku za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zarządzenie nr : 104/2023
zarządzenie nr 104/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie dodatku za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
zarządzenie nr : 103/2023
zarządzenie nr 103/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania kierownika projektu pn. „Identyfikacja biomarkerów do monitorowania progresji zespołu progerii Hutchinsona Gilforda (Identification of biomarkers to monitor the progression of Hutchinson Gilford progeria syndrome)”