W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: 30/2018
uchwała nr 30/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały uchylona
Uwagi Traci moc Uchwała Senatu Nr 41/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
uchwała nr: 28/2018
uchwała nr 28/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie z dnia 9.02.2017 r. dotyczącej wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, poziomów i profili kształcenia studiów wyższych
zmieniająca uchwałę nr 3/2017,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 27/2018
uchwała nr 27/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie z dnia 07.02.2018r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w zakresie biologii medycznej i biostatystyki na rok akademicki 2018/2019
zmieniająca uchwałę nr 12/2018,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 26/2018
uchwała nr 26/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie stwierdzenia przez Senat zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ze statutem Uczelni i ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 29/2018
uchwała nr 29/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych
status uchwały uchylona
Uwagi Uchylona przez Uchwałę Senatu nr 103/2022 z dnia 31.03.2022 r.
uchwała nr: 25/2018
uchwała nr 25/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. dr hab. Jackowi Niklińskiemu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 24/2018
uchwała nr 24/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej organizacyjnej Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia organizacyjne wpływające znacząco na podniesienie jakości praktycznego nauczania w oparciu o nowoczesne techniki symulacji medycznych prof. dr hab. Adrianowi Chabowskiemu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 23/2018
uchwała nr 23/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia zespołowej dydaktycznej za autorstwo podręcznika „Regeneracja tkanek przyzębia” prof. dr hab. Małgorzacie Pietruskiej i dr n. med. Ewie Dolińskiej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 22/2018
uchwała nr 22/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia indywidualnej naukowej za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr hab. n. med. Michałowi Ciborowskiemu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 21/2018
uchwała nr 21/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie nadania tytułu Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 20/2018
uchwała nr 20/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
zmieniająca uchwałę nr 88/2017,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 19/2018
uchwała nr 19/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „Termomodernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – budynków przy ul. Wołodyjowskiego 1 i Mieszka I 4b” składanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 18/2018
uchwała nr 18/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie powołania przez Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 17/2018
uchwała nr 17/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie powołania przez Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 16/2018
uchwała nr 16/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku Biostatystyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu od roku akademickiego 2018/2019
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 15/2018
uchwała nr 15/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały 72/2017 z dnia 28. 06. 2017r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB na cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018
zmieniająca uchwałę nr 72/2017,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 14/2018
uchwała nr 14/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego na stacjonarne Międzynarodowe Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2018/2019
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 13/2018
uchwała nr 13/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Medyczny do projektu pn. „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie oraz wniesienie wkładu własnego i prefinansowanie wydatków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 12/2018
uchwała nr 12/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na Międzynarodowych interdyscyplinarnych studiach doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki na rok akademicki 2018/2019
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 11/2018
uchwała nr 11/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na Międzynarodowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 10/2018
uchwała nr 10/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na Międzysektorowe Studia Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, rozpoczynające się od roku akademickiego 2018/2019
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 9/2018
uchwała nr 9/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Wydziału
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 8/2018
uchwała nr 8/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Wydziału
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 7/2018
uchwała nr 7/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Wydziału
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 6/2018
uchwała nr 6/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Wydziału
status uchwały obowiązująca