W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: 56/2018
uchwała nr 56/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 55/2018
uchwała nr 55/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 54/2018
uchwała nr 54/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na okres kadencji 2016-2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 53/2018
uchwała nr 53/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia anglojęzyczne na kierunku Farmacja na rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 51/2018
uchwała nr 51/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019 na poszczególne kierunki studiów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 50/2018
uchwała nr 50/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie w sprawie zasad, trybu i kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały uchylona
Uwagi Uchylona przez Uchwałę Senatu nr 60/2020
uchwała nr: 49/2018
uchwała nr 49/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie przekształcenia Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof na Klinikę Medycyny Ratunkowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 48/2018
uchwała nr 48/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
status uchwały uchylona
uchwała nr: 47/2018
uchwała nr 47/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie utworzenia Zakładu Kosmetologii Specjalistycznej na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 46/2018
uchwała nr 46/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie, realizację i sfinansowanie przez Uczelnię wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków niezbędnych do realizacji projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 45/2018
uchwała nr 45/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wzorów umów na usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
zmieniająca uchwałę nr 129.2017,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 44/2018
uchwała nr 44/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na lata akademickie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
zmieniająca uchwałę nr 56/2016,
status uchwały uchylona
Uwagi Aktualnie obowiązująca: Uchwała nr 105/2018
uchwała nr: 43/2018
uchwała nr 43/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2018/2019. Traci moc Uchwała Senatu nr 39/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
uchwała nr: 42/2018
uchwała nr 42/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2018/2019. Traci moc Uchwała Senatu nr 37/2017 z dnia 28.04.2017r.
uchwała nr: 41/2018
uchwała nr 41/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborów uzupełniających do Senatu i Rad Wydziałów z grupy studentów na kadencję 2016-2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 40/2018
uchwała nr 40/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
zmieniająca uchwałę nr 88/2017,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 39/2018
uchwała nr 39/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia Programu Restrukturyzacyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 38/2018
uchwała nr 38/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 37/2018
uchwała nr 37/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie warunków i trybu przyjęć na rok akademicki 2018/2019 na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Położnictwo dla położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły dwuipółletnią szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie położnej - na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 36/2018
uchwała nr 36/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, od roku akademickiego 2018/2019, studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku położnictwo dla położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły dwuipółletnią szkołę policealną albo pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 35/2018
uchwała nr 35/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów podyplomowych Psychodietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia, a także zasad i warunków rekrutacji wraz z limitem miejsc
status uchwały obowiązująca
Uwagi od roku akademickiego 2022/2023 program niestacjonarnych studiów podyplomowych Psychodietetyka obowiązuje Uchwała nr 106/2022 Senatu UMB
uchwała nr: 34/2018
uchwała nr 34/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów podyplomowych Dietetyka Kliniczna na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia, a także zasad i warunków rekrutacji wraz z limitem miejsc
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 33/2018
uchwała nr 33/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów podyplomowych Promocja Zdrowia i Edukacja Zdrowotna na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia, planu i programu studiów podyplomowych, a także zasad i warunków rekrutacji wraz z limitem miejsc
status uchwały obowiązująca
Uwagi od roku akademickiego 2022/2023 program niestacjonarnych studiów podyplomowych Promocja Zdrowia i Edukacja Zdrowotna obowiązuje Uchwała nr 105/2022 Senatu UMB
uchwała nr: 32/2018
uchwała nr 32/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów podyplomowych Prawo Medyczne i Bioetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia, planu i programu studiów podyplomowych, a także zasad i warunków rekrutacji wraz z limitem miejsc
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 31/2018
uchwała nr 31/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów podyplomowych Epidemiologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia, planu i programu studiów podyplomowych, a także zasad i warunków rekrutacji wraz z limitem miejsc
status uchwały obowiązująca
Uwagi od roku akademickiego 2022/2023 program niestacjonarnych studiów podyplomowych Epidemiologia obowiązuje Uchwała nr 104/2022 Senatu UMB