W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: 43/2014
uchwała nr 43/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Podyplomowych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB na rok akademicki 2014/2015
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 42/2014
uchwała nr 42/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2014/2015 na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 41/2014
uchwała nr 41/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2014/2015 na poszczególne kierunki studiów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 40/2014
uchwała nr 40/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2014/2015.
uchwała nr: 39/2014
uchwała nr 39/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały uchylona
uchwała nr: 38/2014
uchwała nr 38/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Niestacjonarnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały uchylona
uchwała nr: 37/2014
uchwała nr 37/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Stacjonarnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały uchylona
uchwała nr: 36/2014
uchwała nr 36/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 35/2014
uchwała nr 35/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 2/2 w Białymstoku na nieruchomości zasobu Gminy Białystok położone przy ulicy Mickiewicza, Waszyngtona i Żelaznej w Białymstoku
status uchwały uchylona
uchwała nr: 34/2014
uchwała nr 34/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr 102/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 19.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia „Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”
status uchwały uchylona
uchwała nr: 33/2014
uchwała nr 33/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 32/2014
uchwała nr 32/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 19/2012 Senatu UMB z dnia 28.03.2012r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich
status uchwały uchylona
uchwała nr: 31/2014
uchwała nr 31/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 18/12 z dnia 28.03.2012 r. dotyczącej wytycznych dla rad podstawowych jednostek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku określających zasady tworzenia planów studiów, programów kształcenia dla określonych kierunków, form, poziomów i profili kształcenia studiów wyższych
status uchwały uchylona
uchwała nr: 30/2014
uchwała nr 30/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały 13/12 w sprawie kryteriów oceny dorobku naukowego uprawniającego do wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o nadanie stopni i tytułu naukowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 28/2014
uchwała nr 28/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zgłoszenia kandydata na członków Rady Nadzorczej spółki radiofonii regionalnej działającej pod firmą: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku - "Radio Białystok" Spółka Akcyjna.
status uchwały uchylona
uchwała nr: 27/2014
uchwała nr 27/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia indywidualnej organizacyjnej I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w zakresie jakości badań naukowych i prac rozwojowych UMB, skutkujących podwyższeniem kategorii naukowej jednostki, poprawy jakości dydaktyki i kształcenia poprzez wdrażanie nowatorskich systemów jakości kształcenia
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 29/2014
uchwała nr 29/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zasad używania godła i sztandaru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 26/2014
uchwała nr 26/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Wyższą Szkołą Zawodową Ochrony Zdrowia TWP w Łomży
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 25/2014
uchwała nr 25/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 24/2014
uchwała nr 24/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 23/2014
uchwała nr 23/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie powołania składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2014/2015
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 22/2014
uchwała nr 22/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB na rok akademicki 2014/2015
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 21/2014
uchwała nr 21/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB na rok akademicki 2014/2015
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 20/14
uchwała nr 20/14
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów w Języku Angielskim Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB na rok akademicki 2014/2015
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 19/2014
uchwała nr 19/2014
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie uchwalenia Regulaminu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów w Języku Angielskim Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
status uchwały obowiązująca