W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: 42/2016
uchwała nr 42/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr 39/2015 z dnia 23.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim UMB”
status uchwały uchylona
Uwagi Uchwała 42/2016 została uchylona przez Uchwałę 30/2017
uchwała nr: 41/2016
uchwała nr 41/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 46/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na lata akademickie 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 40/2016
uchwała nr 40/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały 19/2015 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Wyjazdów w ramach Programu Erasmus+”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 39/2016
uchwała nr 39/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały uchylona
Uwagi Z początkiem roku akademickiego 2017/2018 Regulamin wprowadzony Uchwałą 39/2016 zostaje uchylony przez Uchwałę 39/2017
uchwała nr: 38/2016
uchwała nr 38/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały uchylona
Uwagi Z początkiem roku akademickiego 2017/2018 Regulamin wprowadzony Uchwałą 38/2016 zostaje uchylony przez Uchwałę 37/2017
uchwała nr: 37/2016
uchwała nr 37/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr 13/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie kryteriów oceny dorobku naukowego uprawniającego do wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o nadanie stopni i tytułu naukowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 36/2016
uchwała nr 36/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 35/2016
uchwała nr 35/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborów uzupełniających do Senatu UMB na kadencję 2016-2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 34/2016
uchwała nr 34/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 24/2016 z dnia 23.02.2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborów do Kolegium Elektorów, jednoosobowych organów, przedstawicieli do organów kolegialnych oraz osób pełniących inne funkcje z wyboru w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Kalendarza Wyborów na kadencję 2016-2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 33/2016
uchwała nr 33/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków związanych z częścią gospodarczą przewidzianych do poniesienia przez Uczelnię w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji i Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS)”, ujętego w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego i przewidzianego do dofinansowania ze środków Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 32/2016
uchwała nr 32/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej niestacjonarnych studiów podyplomowych Interdyscyplinarna Opieka Psychogeriatryczna na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2016/2017
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 31/2016
uchwała nr 31/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów podyplomowych Interdyscyplinarna Opieka Psychogeriatryczna na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia, planu i programu studiów podyplomowych, a także zasad i warunków rekrutacji wraz z limitem miejsc.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 30/2016
uchwała nr 30/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zmiany nazwy Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na Zakład Medycyny Rodzinnej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 29/2016
uchwała nr 29/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wprowadzonego Uchwałą Senatu UMB nr 70/2015 z dnia 29.06.2015 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 28/2016
uchwała nr 28/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia za całokształt dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego prof. dr hab. Maciejowi Szmitkowskiemu.
status uchwały obowiązująca