W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Doktoraty i habilitacje

Imię i nazwisko habilitanta : Kamil Grubczak
Imię i nazwisko habilitanta Kamil Grubczak
Rodzaj postępowania habilitacyjne
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Opis osiągnięcia habilitacyjnego

Badanie immunomodulacyjnych właściwości komórek układu odpornościowego w kontekście regulacji procesów towarzyszących chorobom i zjawiskom o podłożu zapalnym, nowotworowym i autoimmunologicznym

Data wszczęcia postępowania 2021-10-25
Data zakończenia postępowania 2022-10-27
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Magdalena Nizioł
Imię i nazwisko doktoranta Magdalena Nizioł
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Temat rozprawy doktorskiej

The effect of extracellular prolidase on repair processes in experimental models of inflammation and mechanical damage in HaCaT keratinocytes

Data wszczęcia postępowania 2022-01-05
Data zakończenia postępowania 2022-09-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Marta Wołosowicz
Imię i nazwisko doktoranta Marta Wołosowicz
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Temat rozprawy doktorskiej

Wpływ N-acetylocysteiny lub kwasu alfa-liponowego na ekspresję białkowych transporterów kwasów tłuszczowych oraz metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej w trzewnej i podskórnej tkance tłuszczowej szczurów karmionych dietą bogatotłuszczową.

Data wszczęcia postępowania 2022-04-20
Data zakończenia postępowania 2022-09-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Ilona Juchnicka
Imię i nazwisko doktoranta Ilona Juchnicka
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Temat rozprawy doktorskiej

Ocena przydatności miRNA i sfingolipidów w surowicy, jako biomarkerów we wczesnej diagnostyce cukrzycy ciążowej

Data wszczęcia postępowania 2022-02-24
Data zakończenia postępowania 2022-09-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Sinemyiz Atalay Ekiner
Imię i nazwisko doktoranta Sinemyiz Atalay Ekiner
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki farmaceutyczne
Temat rozprawy doktorskiej

Protective effects of cannabidiol on skin keratinocytes 
in an oxidative microcellular environment induced by UVA/B radiation 
or exposure to hydrogen peroxide

Data wszczęcia postępowania 2022-01-20
Data zakończenia postępowania 2022-09-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Kamila Buzun
Imię i nazwisko doktoranta Kamila Buzun
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki farmaceutyczne
Temat rozprawy doktorskiej

"Molecular mechanism of anticancer activity of novel 4-thiazolidinone derivatives”

Data wszczęcia postępowania 2022-01-12
Data zakończenia postępowania 2022-09-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Aleksandra Maria Juszczak
Imię i nazwisko doktoranta Aleksandra Maria Juszczak
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki farmaceutyczne
Temat rozprawy doktorskiej

Phytochemical analysis and biological activities of Jasione montana L. (Campanulaceae).

Data wszczęcia postępowania 2021-12-10
Data zakończenia postępowania 2022-09-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Mauro Galli
Imię i nazwisko doktoranta Mauro Galli
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Temat rozprawy doktorskiej

Impact of the expression modulation of Aquaporin 9 on proteomic profile and oxidative stress homeostasis in HepG2 model of hepatic lipid overload

Data wszczęcia postępowania 2022-01-14
Data zakończenia postępowania 2022-09-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Gladys Emmanuella Putri Wojciechowska
Imię i nazwisko doktoranta Gladys Emmanuella Putri Wojciechowska
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Temat rozprawy doktorskiej

Predicting type 2 diabetes remission after sleeve gastrectomy using clinical data, circulating microRNA and machine learning approach.

Data wszczęcia postępowania 2022-01-17
Data zakończenia postępowania 2022-09-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Patrycja Bielawiec
Imię i nazwisko doktoranta Patrycja Bielawiec
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Temat rozprawy doktorskiej

Evaluation of cannabidiol influence on lipid metabolism in the skeletal muscle  in a rat model of obesity induced by a high-fat diet

Data wszczęcia postępowania 2021-11-26
Data zakończenia postępowania 2022-09-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Krzysztof Mińczuk
Imię i nazwisko doktoranta Krzysztof Mińczuk
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki farmaceutyczne
Temat rozprawy doktorskiej

Interakcja pomiędzy zaangażowanymi w odpowiedź presyjną receptorami kannabinoidowymi CB1 i angiotensynowymi w jądrze przykomorowym podwzgórza czuwających szczurów z nadciśnieniem pierwotnym i normotensyjnych.

Data wszczęcia postępowania 2021-10-28
Data zakończenia postępowania 2022-09-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Karolina Wilczyńska
Imię i nazwisko doktoranta Karolina Wilczyńska
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Temat rozprawy doktorskiej

Ocena przydatności oznaczeń markerów amyloidowych, białka tau i YKL-40 we krwi w różnicowaniu i monitorowaniu przebiegu otępień.

Data wszczęcia postępowania 2021-09-15
Data zakończenia postępowania 2022-09-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko habilitanta : Agnieszka Gornowicz
Imię i nazwisko habilitanta Agnieszka Gornowicz
Rodzaj postępowania habilitacyjne
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki farmaceutyczne
Opis osiągnięcia habilitacyjnego

„Molekularne mechanizmy apoptozy i autofagii w terapii celowanej i chemioterapii nowotworów”

Data wszczęcia postępowania 2021-12-02
Data zakończenia postępowania 2022-09-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko habilitanta : Katarzyna Siewko
Imię i nazwisko habilitanta Katarzyna Siewko
Rodzaj postępowania habilitacyjne
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Opis osiągnięcia habilitacyjnego

Analiza wybranych czynników immunologicznych i biochemicznych u osób ze zwiększonym rodzinnym ryzykiem wystąpienia cukrzycy o podłożu autoimmunizacyjnym oraz noworozpoznaną cukrzycą typu 1 i LADA

Data wszczęcia postępowania 2021-12-17
Data zakończenia postępowania 2022-09-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Marlena Dubatówka
Imię i nazwisko doktoranta Marlena Dubatówka
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Temat rozprawy doktorskiej

Czynniki warunkujące dysfunkcję rozkurczową lewej komory w różnych grupach pacjentów.

Data wszczęcia postępowania 2021-06-07
Data zakończenia postępowania 2022-09-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Magdalena Anna Małyska
Imię i nazwisko doktoranta Magdalena Anna Małyska
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki o zdrowiu
Temat rozprawy doktorskiej

"Analiza zmienności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u noworodków objętych opieką w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w latach 2010- 2017"

Data wszczęcia postępowania 2021-11-30
Data zakończenia postępowania 2022-09-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Katarzyna Jakimiuk
Imię i nazwisko doktoranta Katarzyna Jakimiuk
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki farmaceutyczne
Temat rozprawy doktorskiej

„Charakterystyka fitochemiczna oraz ocena aktywności biologicznej części nadziemnych  wybranych gatunków z rodzaju Scleranthus L.”

Data wszczęcia postępowania 2022-03-28
Data zakończenia postępowania 2022-09-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko habilitanta : Łukasz Kuźma
Imię i nazwisko habilitanta Łukasz Kuźma
Rodzaj postępowania habilitacyjne
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Opis osiągnięcia habilitacyjnego

Ocena zdrowotnych skutków ekspozycji na gazowe zanieczyszczenia powietrza oraz pyły zawieszone

Data wszczęcia postępowania 2021-09-30
Data zakończenia postępowania 2022-06-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Szymon Kocańda
Imię i nazwisko doktoranta Szymon Kocańda
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Temat rozprawy doktorskiej

Porównanie wczesnych wyników dwóch metod operacji wymiany opuszki aorty z zachowaniem własnej zastawki aortalnej

Data wszczęcia postępowania 2022-02-01
Data zakończenia postępowania 2022-06-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Katarzyna Werbel
Imię i nazwisko doktoranta Katarzyna Werbel
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Temat rozprawy doktorskiej

Aspekty epidemiologiczne i kliniczne zakażeń układu moczowego u dzieci i młodzieży hospitalizowanych w Klinice Pediatrii i Nefrologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Data wszczęcia postępowania 2021-03-11
Data zakończenia postępowania 2022-06-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko habilitanta : Beata Kowalewska
Imię i nazwisko habilitanta Beata Kowalewska
Rodzaj postępowania habilitacyjne
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki o zdrowiu
Opis osiągnięcia habilitacyjnego

Wybrane determinanty jakości życia i zadowolenia z życia u chorych na łuszczycę

Data wszczęcia postępowania 2022-02-09
Data zakończenia postępowania 2022-06-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko habilitanta : Mateusz Maciejczyk
Imię i nazwisko habilitanta Mateusz Maciejczyk
Rodzaj postępowania habilitacyjne
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Opis osiągnięcia habilitacyjnego

Ślinowa homeostaza redoks u dzieci zdrowych i dzieci z wybranymi chorobami metabolicznymi

Data wszczęcia postępowania 2021-05-27
Data zakończenia postępowania 2022-06-29
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko habilitanta : Robert Czarnomysy
Imię i nazwisko habilitanta Robert Czarnomysy
Rodzaj postępowania habilitacyjne
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki farmaceutyczne
Opis osiągnięcia habilitacyjnego

Molekularne mechanizmy aktywności przeciwnowotworowej nowych kompleksów platyny

Data wszczęcia postępowania 2021-09-17
Data zakończenia postępowania 2022-05-26
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Klaudia Sztolsztener
Imię i nazwisko doktoranta Klaudia Sztolsztener
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Temat rozprawy doktorskiej

Wpływ zwiększonej dostępności kwasów tłuszczowych na metabolizm lipidów i rozwój zapalenia w komórkach wątroby

Data wszczęcia postępowania 2022-01-03
Data zakończenia postępowania 2022-05-26
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta : Angelika Buczyńska
Imię i nazwisko doktoranta Angelika Buczyńska
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Temat rozprawy doktorskiej

Badania potencjalnych biomarkerów biochemicznych zaburzających szlaki metaboliczne w trisomii 21 pary chromosomów

Data wszczęcia postępowania 2021-09-21
Data zakończenia postępowania 2022-05-26
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone