Brak treści artykułu

Załączniki:

Załącznik 1 - Efekty kształcenia dietetyka I stopnia
Załącznik 2 - Efekty kształcenia kierunek dietetyka II stopnia
Załącznik 3 - Efekty kształcenia kierunek elektroradiologia I stopnia
Załącznik 4 - Efekty kształcenia kierunek elektroradiologia II stopnia
Załącznik 5 - Efekty kształcenia kierunek fizjoterapia jednolite magisterskie
Załącznik 6 - Efekty kształcenia kierunek logopedia z fonoaudiologią I stopnia
Załącznik 7 - Efekty kształcenia kierunek logopedia z fonoaudiologią II stopnia
Załącznik 8 - Efekty kształcenia kierunek pielęgniarstwo I stopnia
Załącznik 9 - Efekty kształcenia kierunek pielęgniarstwo II stopnia
Załącznik 10 - Efekty kształcenia kierunek położnictwo I stopnia
Załącznik 11 - Efekty kształcenia kierunek położnictwo II stopnia
Załącznik 12 - Efekty kształcenia kierunek ratownictwo medyczne I stopnia
Załącznik 13 - Efekty kształcenia kierunek zdrowie publiczne I stopnia
Załącznik 14 - Efekty kształcenia kierunek zdrowie publiczne II stopnia
Załącznik 15 - Efekty kształcenia studia III stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina medyczna
Załącznik 16 - Efekty kształcenia studia III stopnia (doktoranckei) w dziedzinie nauk o zdrowiu
Załącznik 17 - efekty kształcenia kierunek fizjoterapia II stopnia
Uchwała 72/2017
Uchwała 72/2017