Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Rektora nr 52/2023
Zarządzenie Rektora nr 52/2023
zał. 1 t.j. Regulamin pracy
zał. 1 t.j. Regulamin pracy
zał. 1.1 informacja o zasadach równego traktowania
zał. 1.2 do Regulaminu Pracy - Ewidencja czasu pracy-wzór
zał 1.3 Wniosek o obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego
zał. 1.4 wykaz prac uciążliwych dla kobiet w ciąży
zał 1.5 do Regulaminu Pracy - Cele, zakres i sposób zastosowania monitoringu wizyjnego