Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Rektora nr 81/2022
zał. 1 Porozumienie o wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz UMB
1.1 Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza