Brak treści artykułu

Załączniki:

wniosek
Uchwała Senatu powołanie komisji habiliatacyjnej
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
Protokół komisji habilitacyjnej
Uchwała komisji habilitacyjnej
Uzasadnienie
uchwała- nadanie stopnia