Brak treści artykułu

Załączniki:

wniosek
recenzja prof. Marianny Janion
recenzja prof. Leszka Bryniarskiego
uchwała - powołanie komisji
recenzja dr hab. Anny Teresińskiej
recenzja prof. Pawła Buszmana
uchwała - nadanie stopnia