Brak treści artykułu

Załączniki:

wniosek
recenzja prof. Marianny Janion
recenzja prof. Leszka Bryniarskiego
uchwała - powołanie komisji
recenzja dr hab. Anny Teresińskiej