STATUT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU - wprowadzony Uchwałą Senatu 58/2019 z dnia 27.06.2019 r. (wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.)

>>link

ARTICLES OF ASSOCIATION OF MEDICAL UNIVERSITY OF BIALYSTOK 2019

>>link

 


Wersje archiwalne:STATUT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU - t.j.
wprowadzony Uchwałą Senatu 123/2016 z dnia 8.11.2016 r.STATUTE OF THE MEDICAL UNIVERSITY OF BIALYSTOK 2016
STATUT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU wprowadzony Uchwałą Senatu 70/2015 z dnia 29.06.2015 r.