STATUT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU - wprowadzony Uchwałą Senatu 58/2019 z dnia 27.06.2019 r. (wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.)

STATUT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU - t.j.
wprowadzony Uchwałą Senatu 123/2016 z dnia 8.11.2016 r.

Zmiany do Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 123/2016 z dnia 8.11.2016 r.:

Uchwała nr 91/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 26.10.2017r. 

Uchwała nr 85/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 27.09.2018r.
STATUTE OF THE MEDICAL UNIWERSITY OF BIALYSTOK 2016
STATUT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU wprowadzony Uchwałą Senatu 70/2015 z dnia 29.06.2015 r.