Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Rektora nr 33/2021
Regulamin korzystania z Repozytorium materiałów dydaktycznych
Oświadczenie Deponenta
Order no. 33.2021
Regulations for using the Repository of teaching materials on the education platform of the Medical University of Bialystok
Appendix no. 1 Depositor's Statement