Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Rektora nr 9/2021
t.j. Regulamin wynagradzania za pracę
zał. 1-5 do Regulaminu wynagradzania - Tabele
zał. 6 Regulamin przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi
zał. 7 Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Zarządzenie Rektora nr 9/2021
t.j. Regulamin wynagradzania za pracę