Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Rektora 93/2020
Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej
Zarządzenie Rektora 93/2020
Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej
Cennik usług Biblioteki Głównej UMB
Order no. 93.2020
Regulations for making available the collections of the Main Library of the MUB
Price list for services of the Main Library of MUB