Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie 60/2019
Zał. 1 Wniosek o powierzenie pracownikowi Uczelni dodatkowych zadań w związku z realizacją projektów i przyznanie dodatku zadaniowego
Zał. 2 Wniosek o oddelegowanie pracownika Uczelni do zadań w związku z realizacją projektów w ramach umowy o pracę-aktu mianowania
Zał. 3 Karta czasu pracy
Zał. 4 Wniosek o zawarcie umowy cywilnoprawnej do realizacji zadań w projekcie
Zał. 5 Wniosek o zawarcie umowy o pracę na czas określony-na zastępstwo do realizacji zadań w projekcie