Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie 53/2019
Zał. 1-5 do Regulaminu wynagradzania - Tabele
Zał. 6 do Regulaminu wynagradzania - Regulamin przyznawania nagród pracownikom niebędących nauczycielami akademickimi
Zał. 7 do Regulaminu wynagradzania - Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Regulamin wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Zarządzenie 53/2019