Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Senatu nr 44/2021
Regulamin Szkoły Doktorskiej
zał 1 Oświadczenie o zrealizowaniu praktyk zawodowych
zał 2 Karta oceny śródokresowej
zał 3 Planowany harmonogram realizacji praktyk zawodowych
zał 4 Ankieta kwalifikacji promotora
zał 4A Wniosek o powołanie drugiego promotora
zał 4B Wniosek o powołanie promotora pomocniczego
zał 5 Wniosek o zmianę promotora
zał 5A Wniosek o zmianę promotora pomocniczego
zał 6 Wniosek o umożliwienie odbywania praktyk zawodowych w formie współuczestniczenia
zał 7 Wniosek o udzielenie przerwy wypoczynkowej