Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok


tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka zarządzeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 46/2018

zarządzenie nr 46/2018

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 24/2018 wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora nr 24/2018 z dnia 4.06.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 45/2018

zarządzenie nr 45/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych pracowników Uczelni

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzenie nr 17/2000 Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku z dnia 18 maja 2000r.

zarządzenie nr: 44/2018

zarządzenie nr 44/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia znowelizowanego „Regulaminu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 43/2018

zarządzenie nr 43/2018

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 65/16 wprowadzenia Instrukcji w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmu części nieruchomości, powierzchni w budynkach oraz majątku trwałego i niskocennego, stanowiącego własność Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 42/2018

zarządzenie nr 42/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie drugiego naboru uzupełniającego na stacjonarne Międzynarodowe Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 41/2018

zarządzenie nr 41/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia znowelizowanego „Regulaminu finansowania, realizacji oraz rozliczania zadań badawczych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach dotacji podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 40/2018

zarządzenie nr 40/2018

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 31/15 wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 39/2018

zarządzenie nr 39/2018

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 56/15 w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 56/15 z dnia 14.12.2015r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Uchylone

Uwagi Uchylone przez Zarządzenie Rektora nr 98/2019

zarządzenie nr: 38/2018

zarządzenie nr 38/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczeń zbiorów w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzenie Rektora nr 41/11

zarządzenie nr: 37/2018

zarządzenie nr 37/2018

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 70/10 wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy

zmienione/uchylone przez 54/2019

Status Uchylone

zarządzenie nr: 36/2018

zarządzenie nr 36/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie naboru uzupełniającego na studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 35/2018

zarządzenie nr 35/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie naboru uzupełniającego na studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 34/2018

zarządzenie nr 34/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne wnoszone przez studentów cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w roku akademickim 2018/2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 33/2018

zarządzenie nr 33/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019

zmienione/uchylone przez 59/2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 32/2018

zarządzenie nr 32/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 31/2018

zarządzenie nr 31/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L.Zamenhofa w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 30/2018

zarządzenie nr 30/2018

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 31/16 w sprawie zasad przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Status Uchylone

Uwagi Uchylone przez Zarządzenie nr 47/2019 Rektora UMB

zarządzenie nr: 29/2018

zarządzenie nr 29/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia Zakładu Kosmetologii Specjalistycznej na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

zmienione/uchylone przez 54/2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 28/2018

zarządzenie nr 28/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie naboru uzupełniającego na stacjonarne Międzynarodowe Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 27/2018

zarządzenie nr 27/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 40/2012 w sprawie wzorów dokumentów i oświadczeń w postępowaniach konkursowych: na stanowiska nauczycieli akademickich oraz do pełnienia funkcji kierownika jednostki naukowo – dydaktycznej i naukowej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 26/2018

zarządzenie nr 26/2018

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 38/2017 wprowadzenia Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

zmienione/uchylone przez 45/2019

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od początku roku akademickiego 2018/2019

zarządzenie nr: 25/2018

zarządzenie nr 25/2018

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 39/2017 wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2018/2019

zarządzenie nr: 24/2018

zarządzenie nr 24/2018

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 55/16 wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

zmienione/uchylone przez 46/2018

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2018/2019r.

zarządzenie nr: 23/2018

zarządzenie nr 23/2018

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 46/10 wprowadzenia tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 46/10 Rektora UMB z dnia 23.08.2010r. w sprawie powołania, określenia zadań i struktury Komitetu Sterującego do zarządzania projektem pt. „Przebudowa i Rozbudowa USK”

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzenie Nr 46/10 Rektora UMB z dnia 23.08.2010r. w sprawie powołania, określenia zadań i struktury Komitetu Sterującego do zarządzania projektem pt. „Przebudowa i Rozbudowa USK” oraz Zarządzenia zmieniające: Zarządzenie Rektora Nr 58/15, Zarządzenie Rektora Nr 50/16.

zarządzenie nr: 22/2018

zarządzenie nr 22/2018

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 25.05.2018r. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Rektora nr 49/15, 36/16, 70/16.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij