Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok


tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka zarządzeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 71/2019

zarządzenie nr 71/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 69/14 określenia od 2015 r. wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.

zarządzenie nr: 70/2019

zarządzenie nr 70/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 69/2019

zarządzenie nr 69/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni z zakresu bhp i ppoż.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 68/2019

zarządzenie nr 68/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przyznania dodatku za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku biorącym udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 67/2019

zarządzenie nr 67/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zasad monitorowania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku karier zawodowych absolwentów studiów wyższych

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzenie nr 14/13 Rektora UMB oraz Zarządzenie zmieniające nr 74/14 Rektora UMB

zarządzenie nr: 66/2019

zarządzenie nr 66/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia Zakładu Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisana, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.

zarządzenie nr: 65/2019

zarządzenie nr 65/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia Samodzielnej Pracowni Stomatologii Doświadczalnej na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisana, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.

zarządzenie nr: 64/2019

zarządzenie nr 64/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie dodatkowych wynagrodzeń nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 63/2019

zarządzenie nr 63/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie dodatkowych wynagrodzeń nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 62/2019

zarządzenie nr 62/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizowania przez uczestników studiów doktoranckich Projektu ImPRESS projektów badawczych finansowanych w ramach Umowy z MNiSW o współfinansowanie realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzenie nr 5/2019 Rektora UMB z dnia 15.01.2019r.

zarządzenie nr: 61/2019

zarządzenie nr 61/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie dodatkowych wynagrodzeń nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 60/2019

zarządzenie nr 60/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 59/2019

zarządzenie nr 59/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 58/2019

zarządzenie nr 58/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

zmienione/uchylone przez 88/2019

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r.

zarządzenie nr: 57/2019

zarządzenie nr 57/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 37/2019 w sprawie ustalenia harmonogramu ramowego roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 20.09.2019 r.

zarządzenie nr: 56/2019

zarządzenie nr 56/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie naboru uzupełniającego do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 55/2019

zarządzenie nr 55/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie naboru uzupełniającego do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 54/2019

zarządzenie nr 54/2019

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 37/2018 wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Regulamin Pracy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r.

zarządzenie nr: 53/2019

zarządzenie nr 53/2019

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 65/2017 wprowadzenia Regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

zmienione/uchylone przez 86/2019

Status Obowiązujące

Uwagi Regulamin wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r.

zarządzenie nr: 52/2019

zarządzenie nr 52/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie naboru uzupełniającego do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 51/2019

zarządzenie nr 51/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 52/15 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (w zakresie, w którym obowiązywało po wprowadzeniu Zarządzenia 22/2018 z dnia 17.05.2019 r.).

zarządzenie nr: 50/2019

zarządzenie nr 50/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie warunków i trybu zwolnienia z opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 49/2019

zarządzenie nr 49/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzenie Rektora nr 48/11 z dnia 18.10.2011 r.

zarządzenie nr: 48/2019

zarządzenie nr 48/2019

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 46/2019 wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2019/2020

zarządzenie nr: 47/2019

zarządzenie nr 47/2019

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie w sprawie: nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzenie nr 31/16 Rektora UMB oraz zarządzenie zmieniające nr 30/2018 Rektora UMB

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij