W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 82/13

zarządzenie nr 82/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora Nr 43/12 w sprawie wysokości i zasad wynagrodzenia dla promotora w przewodzie doktorskim i recenzentów w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesor i recenzentów w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a także opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora

Status Uchylone

zarządzenie nr: 81/13

zarządzenie nr 81/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Antyplagiatowego” w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.

zarządzenie nr: 80/13

zarządzenie nr 80/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/13 Rektora UMB w sprawie wprowadzenia listy przedmiotów zawodowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Uchylone

zarządzenie nr: 79/13

zarządzenie nr 79/13

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 38/13 wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 78/13

zarządzenie nr 78/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia czasu pracy w 2014 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 77/13

zarządzenie nr 77/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim jednostki naukowej p.n. Zakład Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

zmienione/uchylone przez 96/2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 76/13

zarządzenie nr 76/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 65/13 Rektora UMB

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 75/13

zarządzenie nr 75/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 74/13

zarządzenie nr 74/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia listy przedmiotów zawodowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Uchylone

zarządzenie nr: 73/13

zarządzenie nr 73/13

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 30/13 przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w roku 2013

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 72/13

zarządzenie nr 72/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 71/13

zarządzenie nr 71/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 70/13

zarządzenie nr 70/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Zasad użytkowania butli ciśnieniowych z gazami technicznymi i niebezpiecznymi pożarowo w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 69/13

zarządzenie nr 69/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w danym roku akademickim

Status Uchylone

zarządzenie nr: 68/13

zarządzenie nr 68/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/09 Rektora UMB w sprawie zakresu i sposobu dokumentowania prac wykonywanych w ramach stosunku pracy, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego oraz ustalenia maksymalnych wysokości honorariów za te prace w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich wynikającym ze stosunku pracy

Status Uchylone

Uwagi Uchylone Zarządzeniem 96/2019

zarządzenie nr: 67/13

zarządzenie nr 67/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów na wizyty badawcze doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim w ramach projektu pn.: „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 4.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zmienione/uchylone przez 23/14

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 66/13

zarządzenie nr 66/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących w ramach projektu pn.: „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 4.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zmienione/uchylone przez 31/14

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 65/13

zarządzenie nr 65/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 64/13

zarządzenie nr 64/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora nr 70/10

Status Uchylone

Uwagi Obowiązujące: Zarządzenie Rektora nr 37/2018

zarządzenie nr: 63/13

zarządzenie nr 63/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 43/2012 Rektora UMB z dnia 10.09.2012 r. w sprawie wysokości i zasad wynagrodzenia dla promotora w przewodzie doktorskim i recenzentów w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a także opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora

Status Uchylone

Uwagi Obowiązujące: Zarządzenie Rektora nr 15/14

zarządzenie nr: 62/13

zarządzenie nr 62/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie naboru uzupełniającego na Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 61/13

zarządzenie nr 61/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w drodze do pracy i z pracy oraz chorób zawodowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 60/13

zarządzenie nr 60/13

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 10/15 naboru uzupełniającego na Studia Doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 59/13

zarządzenie nr 59/13

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 17/13 wprowadzenia Regulaminu przyjmowania gości zagranicznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Uchylone

Uwagi Obowiązujące: Zarządzenie Rektora nr 67/2016

zarządzenie nr: 58/13

zarządzenie nr 58/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Rektora Nr 9/10 z dnia 12.02.2010r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

zmienione/uchylone przez 12/14

Status Uchylone