W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 6/14

zarządzenie nr 6/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku jednostki pn. „Dział Ekonomiczny”

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 23.01.2014r.

zarządzenie nr: 5/14

zarządzenie nr 5/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przeprowadzenia kontroli dotyczącej  stanu ochrony  dokumentacji i informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie w Kancelarii Materiałów Niejawnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 4/14

zarządzenie nr 4/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wysokości stawek za ponadwymiarowe godziny dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Uchylone

Uwagi Obowiązujące:Zarządzenie Rektora nr 65/2017

zarządzenie nr: 3/14

zarządzenie nr 3/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora Nr 43/12 w sprawie wysokości i zasad wynagrodzenia dla promotora w przewodzie doktorskim i recenzentów w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a także opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora

Status Uchylone

Uwagi Obowiązujące:Zarządzenie Rektora nr 15/14

zarządzenie nr: 2/14

zarządzenie nr 2/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Uchylone

Uwagi Obowiązujące:Zarządzenie Rektora nr 38/14

zarządzenie nr: 1/14

zarządzenie nr 1/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Biuro Karier” i „Regulaminu korzystania z usług agencji zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 85/13

zarządzenie nr 85/13

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 6/11 wprowadzenia tekstu jednolitego Zasad(Polityki) Rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Uchylone

zarządzenie nr: 84/13

zarządzenie nr 84/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przeznaczenia w roku akademickim 2013/2014 dodatkowych środków pozabudżetowych uzyskanych z opłat od cudzoziemców na zwiększenie wynagrodzeń za nauczanie w języku angielskim.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 83/13

zarządzenie nr 83/13

wydane przez Rektora

z dnia

uchylające zarządzenie nr 57/13 wprowadzenia „Instrukcji wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 82/13

zarządzenie nr 82/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora Nr 43/12 w sprawie wysokości i zasad wynagrodzenia dla promotora w przewodzie doktorskim i recenzentów w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesor i recenzentów w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a także opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora

Status Uchylone

zarządzenie nr: 81/13

zarządzenie nr 81/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Antyplagiatowego” w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.

zarządzenie nr: 80/13

zarządzenie nr 80/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/13 Rektora UMB w sprawie wprowadzenia listy przedmiotów zawodowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Uchylone

zarządzenie nr: 79/13

zarządzenie nr 79/13

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 38/13 wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 78/13

zarządzenie nr 78/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia czasu pracy w 2014 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 77/13

zarządzenie nr 77/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie utworzenia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim jednostki naukowej p.n. Zakład Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

zmienione/uchylone przez 96/2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 76/13

zarządzenie nr 76/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 65/13 Rektora UMB

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 75/13

zarządzenie nr 75/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 74/13

zarządzenie nr 74/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia listy przedmiotów zawodowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Uchylone

zarządzenie nr: 73/13

zarządzenie nr 73/13

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 30/13 przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w roku 2013

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 72/13

zarządzenie nr 72/13

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż

Status Obowiązujące