W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 32/14

zarządzenie nr 32/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

zmienione/uchylone przez 13/13

Status Uchylone

Uwagi Zarządzenie 32/14 zostało uchylone przez Zarządzenie 47/16

zarządzenie nr: 31/14

zarządzenie nr 31/14

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 66/13 wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących w ramach projektu pn.: „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 4.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 30/14

zarządzenie nr 30/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Uchylone

Uwagi Zarządzenie 30/14 zostało uchylone przez Zarządzenie 41/16

zarządzenie nr: 29/14

zarządzenie nr 29/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015

zmienione/uchylone przez 35/14

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 28/14

zarządzenie nr 28/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu ramowego roku akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 27/14

zarządzenie nr 27/14

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 21/13 w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz innych krajowych wyjazdów nauczycieli akademickich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 26/14

zarządzenie nr 26/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 25/14

zarządzenie nr 25/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 24/14

zarządzenie nr 24/14

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 6/11 wprowadzenia tekstu jednolitego Zasad (Polityki) Rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Uchylone

Uwagi Obowiązujące:Zarządzenie Rektora nr 56/2015

zarządzenie nr: 23/14

zarządzenie nr 23/14

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 67/13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów na wizyty badawcze doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim w ramach projektu pn.: „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 4.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wprowadzenia tekstu jednolitego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 22/14

zarządzenie nr 22/14

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 14/14 w sprawie wprowadzenia Procedury określającej zasady powierzania pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz zatrudniania osób do zadań związanych z realizacją projektów i zadań finansowanych lub współfinansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zatrudniania wyłącznie do realizacji projektów i zadań oraz zwiększania wynagrodzeń z w/w źródeł

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 21/14

zarządzenie nr 21/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2014 r.

zarządzenie nr: 20/14

zarządzenie nr 20/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 47/06 Rektora w sprawie włączeniaw struktury Biblioteki Głównej Redakcji Medyka Białostockiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 19/14

zarządzenie nr 19/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia wzorów umów i formularzy związanych ze zgłoszeniem projektu wynalazczego do ochrony w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

zmienione/uchylone przez 37/15

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 18/14

zarządzenie nr 18/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”

Status Uchylone

Uwagi Obowiązujące:Zarządzenie Rektora nr 39/2014

zarządzenie nr: 17/14

zarządzenie nr 17/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przekazywania Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku projektów planów studiów opracowywanych dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia oraz projektów planów studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 16/14

zarządzenie nr 16/14

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 45/12 wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla studentów studiów trzeciego stopnia oraz pracowników etatowych UMB z otwartym przewodem doktorskim w ramach projektu „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 15/14

zarządzenie nr 15/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie określenia na 2014 r. wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego

Status Uchylone

Uwagi Obowiązujące:Zarządzenie Rektora nr 69/14

zarządzenie nr: 14/14

zarządzenie nr 14/14

wydane przez Rektora

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 26/16 wprowadzenia Procedury określającej zasady powierzania pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz zatrudniania osób do zadań związanych z realizacją projektów i zadań finansowanych lub współfinansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zatrudniania wyłącznie do realizacji projektów i zadań oraz zwiększania wynagrodzeń z w/w źródeł

zmienione/uchylone przez 22/14, 55/2017

Status Nieobowiązujące

Uwagi Obowiązujące:Zarządzenie Rektora nr 65/2017

zarządzenie nr: 13/14

zarządzenie nr 13/14

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie zasad i trybu udzielania zgody na wyjazdy krajowe studentów i doktorantów

Status Obowiązujące